Lühikokkuvõtted
Neljapäev, 14 September 2017 11:34

Au haavamise eest liiga palju raha?

Euroopa Inimõiguste Kohus tegi sel suvel otsuse asjas, kus oli peamiseks vaidluskohaks, kas kohus on au haavamise eest mõistnud välja liialt suure mittevaralise kahjuhüvitise. Täpsemalt oli küsimus selles, kas Iiri kohtu poolt välja mõistetud 1,25 miljonit eurot on liiga suur summa au teotavate artiklite avaldamise eest.

Rahandusministeerium kontrollis möödunud aastal plaanilise järelevalve käigus 514 riigihanke korraldust; peamised avastatud rikkumised olid tingitud teadmatusest, selgub 2016. aasta riigihangete plaanilise järelevalve ülevaatest.
Rahandusministeerium kontrollis möödunud aastal plaanilise järelevalve käigus 514 riigihanke korraldust. Valdavalt viisid riigiasutused ja organisatsioonid hanked läbi vastavalt seadusele, kuid jätkuvalt oli ka rikkumisi, mis peamiselt olid tingitud teadmatusest, selgub 2016. aasta riigihangete plaanilise järelevalve ülevaatest.

Riigihangete seadus näeb ette ühe võimaluse, mil hankija ei pea korraldama asjade või teenuste ostmiseks riigihanget. Selleks on nn in-house erand.

Hanketegevus on Eestis heal tasemel, selgus hiljuti valminud riigihangete plaanilise järelevalve tulemusena. Vähenenud on hankijate arv, kelle töös esines puudusi ning nõuetekohaste hankemenetluste rikkumisi esineb üksikuid ja need on enamasti tingitud teadmatusest.