Lühikokkuvõtted
Riigihanke-eeskirjade rikkumised on enamasti tingitud hankijate hooletusest ja teadmatusest, harvem seaduse nõuete kavatsetud rikkumisest, selgus rahandusministeeriumi läbiviidud riigihangete plaanilise järelevalve tulemusena. Saadud info annab suuniseid, milliseid koolitusi ja nõustamisi hankijad vajavad teadmiste tõstmiseks ja hankekorralduse parandamiseks.
Rektorite Nõukogu hinnangul peaks Eesti tõstma avaliku sektori hangete 20 000 euro suurust piirmäära, kuna on kaheldav, kas piir on tasakaalus hanke korraldamise kulude ja naaberriikide piirmääradega.

Rahandusministeerium saatis ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamisele uue riigihangete seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaasajastada ja muuta paindlikumaks riigihangete korraldus, eelnõuga läheb riik täielikult üle e-riigihangete korraldamisele.

Möödunud aastal viis rahandusministeerium läbi 69 järelevalvemenetlust riigihangete üle, mida on 25 protsenti rohkem kui 2013. aastal.

Teisipäev, 24 Märts 2015 10:38

Riigihanked on muutunud paindlikumaks

Riigihangete kaudu liigub märkimisväärne hulk nn maksumaksja raha tagasi eraettevõtlusesse, mis aitab kaasa erasektori arengule ja jätkusuutlikkusele.