Lühikokkuvõtted
Esmaspäev, 21 September 2015 12:01

Riigiabi: võimalus ja vastutus

Riigiabi on viimasel ajal päevakorda tõusnud mitme ettevõttega seoses, näiteks Estonian Air, Tehvandi Spordikeskus, AS Eesti Teed ja Elron, aga ka tervishoiu rahastamise valdkonnas üldiselt. 2014. aastal anti Eestis riigiabi ligikaudu 175 miljoni euro väärtuses, mis on 2,3 korda rohkem kui aasta varem.
Tartu halduskohus ei rahuldanud Eesti Buss OÜ kaebust, milles palus tühistada riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) juulis tehtud otsus, millega VAKO jättis jõusse Võru maavalitsuse otsuse kuulutada bussiveohankel edukaks Hansa Bussiliinid.
Riigihanke-eeskirjade rikkumised on enamasti tingitud hankijate hooletusest ja teadmatusest, harvem seaduse nõuete kavatsetud rikkumisest, selgus rahandusministeeriumi läbiviidud riigihangete plaanilise järelevalve tulemusena. Saadud info annab suuniseid, milliseid koolitusi ja nõustamisi hankijad vajavad teadmiste tõstmiseks ja hankekorralduse parandamiseks.
Rektorite Nõukogu hinnangul peaks Eesti tõstma avaliku sektori hangete 20 000 euro suurust piirmäära, kuna on kaheldav, kas piir on tasakaalus hanke korraldamise kulude ja naaberriikide piirmääradega.

Rahandusministeerium saatis ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamisele uue riigihangete seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaasajastada ja muuta paindlikumaks riigihangete korraldus, eelnõuga läheb riik täielikult üle e-riigihangete korraldamisele.