Lühikokkuvõtted
Rahandusministeerium kontrollis möödunud aastal plaanilise järelevalve käigus 514 riigihanke korraldust; peamised avastatud rikkumised olid tingitud teadmatusest, selgub 2016. aasta riigihangete plaanilise järelevalve ülevaatest.
Rahandusministeerium kontrollis möödunud aastal plaanilise järelevalve käigus 514 riigihanke korraldust. Valdavalt viisid riigiasutused ja organisatsioonid hanked läbi vastavalt seadusele, kuid jätkuvalt oli ka rikkumisi, mis peamiselt olid tingitud teadmatusest, selgub 2016. aasta riigihangete plaanilise järelevalve ülevaatest.

Riigihangete seadus näeb ette ühe võimaluse, mil hankija ei pea korraldama asjade või teenuste ostmiseks riigihanget. Selleks on nn in-house erand.

Hanketegevus on Eestis heal tasemel, selgus hiljuti valminud riigihangete plaanilise järelevalve tulemusena. Vähenenud on hankijate arv, kelle töös esines puudusi ning nõuetekohaste hankemenetluste rikkumisi esineb üksikuid ja need on enamasti tingitud teadmatusest.

Rahandusministeerium kontrollis möödunud aastal 13 riikliku organisatsiooni 2014. aastal korraldatud 632 riigihanget ning ministeeriumi hinnangul oli 13 hankijast 10 eksinud riigihangete nõuete vastu.