Lühikokkuvõtted

Audiitor tuvastas Tartu Ülikooli Kliinikumi konsolideerimisgrupi 2021. aasta tehingutes üle 5 miljoni euro väärtuses kõrvalekaldeid riigihangete seadusega ette nähtud reeglistikust. 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikogu majanduskomisjonis on arutlusel riigihangete korda muutev seaduseelnõu, mille üheks põhifookuseks on riigihangete seaduse kohandamine selliselt, et Eestis oleks võimalik rakendada nii rahvusvahelisi kui ka Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud sanktsioone.

Kolmapäev, 27 Aprill 2022 11:26

President kuulutas välja neli seadust

President Alar Karis andis täna heakskiidu neljale seadusele, mis puudutavad äriregistrit, riigihankeid, töötingimuste miinimumnõudeid ning agressiooniakti ja rahvusvahelise kuriteo toetamist ning selles osalemist.

Rahandusministeerium on 19.04 seisuga täiendanud juhiseid Vene Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi ettevõtjate riigihangetel osalemise piiramise võimalustest.

Eesti riigihangete korraldus on Euroopa Komisjoni avaldatavas tulemustabelis keskmiste seas koos 12 riigiga 30 riigist; varasemalt on Eesti püsinud riigihangete tulemustabelis kõige kõrgemal tasemel.