Teisipäev, 21 Aprill 2015 11:06

Nõuded ja varud on üllatavalt (?) sarnased

Mis võib olla ühist lühiajaliste nõuete (näiteks ostjate vastu) ja varude (näiteks müügiks mõeldud kaup) raamatupidamises kajastamisel ja finantsarvestuse põhimõtetel?

Tule 6. veebruaril seminarile «Raamatupidamise aastaaruanne 2014 ja maksuriskid 2015». Seminari korraldab majandusajakiri Raamatupidamisuudised koostöös Villems Donoway OÜga ja Advokaadibürooga Aivar Pilv.

Ajakirja tellijatele on seminaris osalemine soodushinnaga!

Teemad

 • Lähiaja plaanitavad arengud raamatupidamisarvestuses
 • Kas aastaaruande koostamisel on võrreldes eelmise aastaga midagi muutunud?
 • Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest ja mõningatest mitterutiinsetest aspektidest seoses aastaaruande koostamisega
 • Tähelepanekud enam levinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud
 • Maksumuudatused 2015. aastal
 • Autode maksustamine (ametiauto ja isikliku auto hüvitised)
 • 1000-euroste arvete deklareerimise eripärad
 • Elektrooniliste teenuste käibemaksustamine 1. jaanuarist 2015
 • Juhatuse liikmete maksustamine (ka mitte-residendid, kes ei saa tasu Eestis)
 • Muud muudatused (käibe-, tulu- ja sotsiaalmaks)
 • Oluliste kohtulahendite mõju

Loe lähemalt: http://rup.ee/raamatupidamise_aastaaruanne_2014_ja_maksuriskid_2015/

Maksumuudatused, nagu 1000-euroste arvete deklareerimine ja autode maksustamine, on andnud raamatupidamistarkvara pakkujatele võimaluse hinnatõusuks, teatab BNS ajalehele Äripäev viidates.

Aastaaruande audiitorkontrolli käigus tuleb ette varude väärkajastamisi. Selleks, et aruanne peegeldaks tegelikku olukorda, tuleb tähelepanu pöörata tehingute kajastamise vastavusele tarnetingimustega ja seda eriti aastalõpu tehingute puhul.

Reede, 21 November 2014 11:08

Riigi raamatupidamise üldeeskirja muutmine

Rahandusministri 17.11.2014 nr 42 määrus
https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014007

Jõustumise kp: 24.11.2014
Avaldamismärge: RT I, 21.11.2014, 7