gif Company 930x140 ee

 

Äriühingute ühinemised ja jagunemised toimuvad enamasti ühe kontserni piires. Kuna tehingud tehakse ühise kontrolli all olevate osapoolte vahel ja vara õiglased väärtused ei oma majanduslikku sisu, siis lähtutakse raamatupidamislike kannete tegemisel üleantavate varade ja kohustuste bilansilistest väärtustest ning firmaväärtust ei teki.

Esmaspäev, 12 Mai 2014 13:33

Arvestusalaste uurimustööde konkurss

Audiitorkogu, Rahandusministeerium ja Raamatupidajate Kogu kuulutavad välja arvestusalaste uurimustööde konkursi, mille eesmärgiks on avardada teadmisi arvestusala valdkonnast ning leida uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid aktuaalsete arvestusala probleemide lahendamiseks.

8. mail toimusid Tallinnas SA Innove korraldatud üleriigilised raamatupidajate kutsemeistrivõistlused, kus parimaks osutus Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õpilane Veiko Kompus.

Eelmisel aastal jõudis Riigikohtusse vaidlus*, milles pankrotihaldur nõudis juhatuse liikmelt ca 592 000 euro hüvitamist väites, et juhatuse liige on ühingu vara omastanud.

Eelmisel aastal jõudis Riigikohtusse vaidlus*, milles pankrotihaldur nõudis juhatuse liikmelt ca 592 000 euro hüvitamist väites, et juhatuse liige on ühingu vara omastanud.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes