TRK 1140x140 ee gif
04.12.2018 Teisipäev

Liiklustrahvi kajastamine raamatupidamises Esile tõstetud

Anton Mullo, audiitor
Anton Mullo, audiitor
Kuidas kajastada ettevõttele määratud liiklustrahvi raamatupidamises? Ühest küljest loen, et tulumaksuseaduse  § 34 punkti 3 alusel ei ole lubatud trahve ettevõtlustulust maha arvata. Samal ajal on maksu- ja tolliameti lehel kirjas: «Seaduse alusel tasutud trahvid on ettevõtlusega mitteseotud kulud vastavalt tulumaksuseaduse § 51 lõike 2 punktile 1.» Kui kasutan ettevõtlusega mitteseotud kulude kontot, on ju tegu ikkagi kuluga.

Vastab Anton Mullo, Crowe Estonia:

Ettevõttele määratud liiklustrahv on  tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS)  § 34 punkt 3 järgi ettevõtlusega mitteseotud kulu ja seda ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata. TuMS ei reguleeri küll selle kulu kajastamist raamatupidamises, vaid pigem reguleerib selle kulu käsitlemist tulumaksuseaduse kontekstis.

Meie hinnangul võib trahvi kajastada „Muude ärikulude” real. TuMS-i § 52 järgi maksab residendist äriühing tulumaksu ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt, välja arvatud juhul, kui nendelt väljamaksetelt on kinni peetud tulumaks § 41 alusel või tasutud tulumaks kooskõlas §-dega 48–51. Seega peab äriühing deklareerima nimetatud kulu TSD lisal 6, kood 6010 – „Seaduse alusel määratud trahvid ja sunniraha”.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes