Eestis kahenädalasel visiidil olnud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon andis Eesti valitsusele soovituse jätta teine pensionisammas kohustuslikuks, sama seisukohta jagab ka Eesti Pank.
Finantsinspektsioon (FI) andis välja pensionifondivalitsejatele suunatud märgukirja, mis selgitab investeerimisfondide seadusest tulenevaid nõudeid pensionifondi tasude ja kulude kohta avalikustatava teabe esitamisel.
Rahandusministeerium saatis kolmapäeval teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise eelnõu kooskõlastusringile, reformiga kaasnevad ka mõned muutused kolmandas sambas.
Eesti Pank ei soovita valitsusel kogumispensionit vabatahtlikuks muuta, kuna selle tagajärjel võivad vanaduspensionid olla tulevikus väiksemad, samuti kaasneb selle sammuga suurem surve tõsta tulevikus makse.
Majandusekspertide hinnangul on praegu raske ennustada pensionireformiga teisest sambast loobujate hulka ja selle tegelikku mõju kogu süsteemile, seejuures leidsid nad, et inimeste madala finantskirjaoskuse tõttu on reaalne oht säästude äratarbimiseks.