TRK 1140x140 ee gif

Valitsuse ette on taas jõudnud seaduseelnõu, millega laiendatakse pensionifondide võimalusi erinevatesse varaliikidesse investeerimisel, mille eelmise valitsuse ajal kokkulepitud muudatusi ei jõutud riigikogus valimiste eel vastu võtta.

II samba varadest investeeritakse Eestisse riikidest kõige rohkem –  22 protsenti. Samas moodustavad 72 protsenti nendest investeeringutest hoiused ja arvelduskontod. Rahas on Eestisse tehtud investeeringud kokku 489 miljonit eurot, sellest kontod ja hoiused 350 miljonit eurot. Kuhu on investeeritud ülejäänud 139 miljonit?

Pensionifondide haldurid eelistasid mullu investeerida enim Eestisse, Iirimaale ja Luksemburgi.

Reformierakonna esimees Taavi Rõivas kinnitas, et kui koalitsioonilepe sisaldab sotsiaalmaksu langetamist, ei kannata sellest pensionifond ega ravikindlustusfond, kuna puudujääv summa kompenseeritakse teistest allikatest.

Esimesel poolaastal kasvas kohustuslike pensionifondide varade maht 221 miljonit euro ehk 12% võrra, ulatudes juuni lõpuks 1,992 miljardi euroni. Viimane võrreldav kasv toimus 2012.aasta teisel poolaastal, mil kohustuslike pensionifondide maht kasvas 194 miljoni euro võrra. Vabatahtlike pensionifondide varade maht suurenes käesoleva aasta esimesel poolel 105 miljonilt eurolt 111 miljoni euroni.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes