Reformierakonna esimees Taavi Rõivas kinnitas, et kui koalitsioonilepe sisaldab sotsiaalmaksu langetamist, ei kannata sellest pensionifond ega ravikindlustusfond, kuna puudujääv summa kompenseeritakse teistest allikatest.

Esimesel poolaastal kasvas kohustuslike pensionifondide varade maht 221 miljonit euro ehk 12% võrra, ulatudes juuni lõpuks 1,992 miljardi euroni. Viimane võrreldav kasv toimus 2012.aasta teisel poolaastal, mil kohustuslike pensionifondide maht kasvas 194 miljoni euro võrra. Vabatahtlike pensionifondide varade maht suurenes käesoleva aasta esimesel poolel 105 miljonilt eurolt 111 miljoni euroni.

Eestis pakutavate pensionfondide tootlused osaku puhasväärtuse kohta olid mullu eranditult positiivsed.

II samba pensionifondide tasud on pensionifondide tootluse kujunemisel oluline element. Tähtis on sealjuures teada, et kõik pensionifondide poolt avalikustatud tootlused on netotootlused ehk tasud on juba maha arvestatud.

Finantsinspektsioon kontrollis kõikides pensionifondivalitsejates, kas ja kuidas täidetakse seaduses sätestatud reegleid konservatiivsete pensionifondide varade investeerimisel.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes