Reede, 11 Juuli 2014 16:45

Nõiajaht pensionifondidele!

Lihtsa vaatluse tulemusena võib nentida, et igast kümnest pensionifondide teemat kajastavast artiklist kannab üheksa negatiivset alatooni.

Reede, 11 Juuli 2014 16:45

Nõiajaht pensionifondidele!

Lihtsa vaatluse tulemusena võib nentida, et igast kümnest pensionifondide teemat kajastavast artiklist kannab üheksa negatiivset alatooni.

Vastu võetud 26.06.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072014011

Jõustumise kp: 01.07.2015
Avaldamismärge: RT I, 04.07.2014, 11

Rahandusministeerium on kooskõlastamiseks välja saatnud seaduseelnõu, mille kohaselt saaksid pensionifondid võimaluse investeerida noteerimata väärtpaberitesse, kinnisvarasse ja omandada kontrollosalusi ettevõtetes.

Möödunud aastal jätkasid teise pensionisamba fondid investeeringuid Eften Kinnisvarafondi, avastasid LatvEnergo ning haarasid madalate tootluste keskel rämpsvõlakirjade järele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes