SEB hinnangul tulevast aastast rakenduv seadus, mis võimaldab pensionifondidel senisest suuremas mahus Eestisse investeerida suuri muutusi kaasa ei too.

Reede, 11 Juuli 2014 16:45

Nõiajaht pensionifondidele!

Lihtsa vaatluse tulemusena võib nentida, et igast kümnest pensionifondide teemat kajastavast artiklist kannab üheksa negatiivset alatooni.

Reede, 11 Juuli 2014 16:45

Nõiajaht pensionifondidele!

Lihtsa vaatluse tulemusena võib nentida, et igast kümnest pensionifondide teemat kajastavast artiklist kannab üheksa negatiivset alatooni.

Vastu võetud 26.06.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072014011

Jõustumise kp: 01.07.2015
Avaldamismärge: RT I, 04.07.2014, 11

Rahandusministeerium on kooskõlastamiseks välja saatnud seaduseelnõu, mille kohaselt saaksid pensionifondid võimaluse investeerida noteerimata väärtpaberitesse, kinnisvarasse ja omandada kontrollosalusi ettevõtetes.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes