Eestis pakutavate pensionfondide tootlused osaku puhasväärtuse kohta olid mullu eranditult positiivsed.

II samba pensionifondide tasud on pensionifondide tootluse kujunemisel oluline element. Tähtis on sealjuures teada, et kõik pensionifondide poolt avalikustatud tootlused on netotootlused ehk tasud on juba maha arvestatud.

Finantsinspektsioon kontrollis kõikides pensionifondivalitsejates, kas ja kuidas täidetakse seaduses sätestatud reegleid konservatiivsete pensionifondide varade investeerimisel.

SEB hinnangul tulevast aastast rakenduv seadus, mis võimaldab pensionifondidel senisest suuremas mahus Eestisse investeerida suuri muutusi kaasa ei too.

Reede, 11 Juuli 2014 16:45

Nõiajaht pensionifondidele!

Lihtsa vaatluse tulemusena võib nentida, et igast kümnest pensionifondide teemat kajastavast artiklist kannab üheksa negatiivset alatooni.