Õigus
Neljapäev, 01 Veebruar 2018 17:05

MTA väljastab 15. veebruariks maamaksuteated

Maksu- ja tolliamet väljastab kõigile maksukohuslikele maaomanikele või maa kasutajatele maamaksuteated hiljemalt 15. veebruariks posti teel või elektroonselt.
Justiitsministeeriumis toimus täna kohtumine omanike esindajatega, et arutada tehnovõrkude talumistasude kehtestamise teemal ja leida kõigile osapooltele sobiv lahendus. Ministeerium asub välja töötama talumistasusid puudutavat lahendust.
Uus jahiseadus (JahiS) kehtib alates 01.06.2013 a. Poleemika, mis seostus uue jahiseaduse vastuvõtmisega ja selles esinevate kitsaskohtadega ei taha vaibuda ka tänasel päeval.
Esmaspäev, 18 August 2014 14:35

Õigus kasutada võõrast maatükki

1. augustil 2014. a jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mille järgi reguleerivad § 32–39 igaühe õigust kasutada võõrast maatükki ja veekogu, on ületanud uudiskünnise ja  kütnud avalikkuses kirgi. Meediast on jäänud mulje justkui igaüks võib nüüd vabalt viibida suvalisel ajal võõral maatükil ning toimetada seal oma tegemisi sõltumata maaomaniku tahtest. Päris nii see siiski ei ole. Saamaks paremat ülevaadet muutustest, võrdleme varasemat ja nüüdset õiguslikku regulatsiooni.

Neljapäev, 10 Aprill 2014 13:50

Maaomanike ehitusõigused võivad väheneda

Alates planeerimis- ja ehitusseaduse kehtivuse lõppemisest 2002. a lõpus ja kahe valdkonna reguleerimisest vastavalt planeerimisseaduses (PlanS) ja ehitusseaduses (EhS), on praktikas eristatud kahte mõistet – ehitusalune pindala ja ehitisealune pind.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes