Ilmunud õigusaktid
Teisipäev, 15 Jaanuar 2019 12:13

Emaettevõte Eestis, tütarettevõte Lätis

Eesti osaühing (väikeettevõtja), ostis Lätis äritegevuseks maad. Seoses sellega registreeritakse Lätis osaühing, mis hakkab tegutsema Läti seaduste kohaselt ja mille tegevust kajastav aruandlus esitatakse Lätis. Eesti osaühing kui ainus osanik teeb selle firma osakapitali mitterahalise sissemakse – maa, mille Eesti osaühing omandas Lätis kortermaja ehitamiseks. Edaspidi plaanitakse ehitatavad korterid kas müüa või rendile anda, sõltuvalt Läti kinnisvaraturu olukorrast ehituse lõpetamise ajal. Kõigi nimetatud tegevustega (ehitus, müük, rendile andmine) hakkab tegelema Läti firma.

Olen eraisik (pensionär), kellele on tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa. Kinnistu on maatulundusmaa. Kui tellin detailplaneeringu, jaguneb maa kruntideks, tehes parendusi, muutub ka maa sihtotstarve elamumaaks (koostöös vallaga). Kas hiljem krunte müües võib tekkida minul kui eraisikul saadud tulu pealt käibemaksukohustus? Milline on tulu arvutamisel maa algväärtus?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Esmaspäev, 01 September 2014 15:26

Valmis maa järelmaksunõuete infosüsteem

Alates tänasest on riigiportaalis eesti.ee avatud siseministeeriumi tellimusel valminud maa järelmaksunõuete infosüsteem, mis võimaldab maareformi käigus maad erastanutel jälgida lepinguga võetud kohustusi, maksegraafikuid, nõudeid ning teostada lepinguga seotuid makseid.

Esmaspäev, 18 August 2014 14:35

Õigus kasutada võõrast maatükki

1. augustil 2014. a jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mille järgi reguleerivad § 32–39 igaühe õigust kasutada võõrast maatükki ja veekogu, on ületanud uudiskünnise ja  kütnud avalikkuses kirgi. Meediast on jäänud mulje justkui igaüks võib nüüd vabalt viibida suvalisel ajal võõral maatükil ning toimetada seal oma tegemisi sõltumata maaomaniku tahtest. Päris nii see siiski ei ole. Saamaks paremat ülevaadet muutustest, võrdleme varasemat ja nüüdset õiguslikku regulatsiooni.

Reede, 01 August 2014 13:00

Maa munitsipaalomandisse andmine

Vastu võetud 24.07.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/329072014003

Jõustumise kp: 24.07.2014
Avaldamismärge: RT III, 29.07.2014, 3

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes