15.01.2019 Teisipäev

Emaettevõte Eestis, tütarettevõte Lätis

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Eesti osaühing (väikeettevõtja), ostis Lätis äritegevuseks maad. Seoses sellega registreeritakse Lätis osaühing, mis hakkab tegutsema Läti seaduste kohaselt ja mille tegevust kajastav aruandlus esitatakse Lätis. Eesti osaühing kui ainus osanik teeb selle firma osakapitali mitterahalise sissemakse – maa, mille Eesti osaühing omandas Lätis kortermaja ehitamiseks. Edaspidi plaanitakse ehitatavad korterid kas müüa või rendile anda, sõltuvalt Läti kinnisvaraturu olukorrast ehituse lõpetamise ajal. Kõigi nimetatud tegevustega (ehitus, müük, rendile andmine) hakkab tegelema Läti firma.

Tekivad küsimused:

1.    Kas Läti firmast saab Eesti osaühingu tütarettevõtja, kuna Eesti osaühing on Läti firmas ainus osanik, või on olemas mingeid muid võimalusi?

2.    Kas konsolideeritud bilanss on vajalik?

3.    Kas audiitorkontroll on vajalik?

Vastused leiate siit:

1.    Üldjuhul tähendab üle 50% osaluse omamine teises ettevõttes seda, et tegu on tütarettevõttega. Sellel reeglil on siiski erandeid. Tütarettevõttega ei ole tegu juhul, kui osalus on üle 50%, kuid puudub reaalne kontroll (näiteks juhul, kui osanik on oma hääleõiguse lepinguga mõnele teisele isikule üle andnud jm). Kui selliseid või muid samalaadseid eritingimusi ei ole, on Läti ettevõte teie tütarettevõte.

2.    Kui ettevõttel on tütarettevõte, on tal kohustus koostada konsolideeritud majandusaasta aruanne. Erandid, mille puhul võib konsolideeritud majandusaasta aruannet mitte koostada, on toodud raamatupidamise seaduse §-s 29.

Näiteks ei pea konsolideeritud aruannet koostama juhul, kui tegu on nn väikese konsolideerimisgrupiga. Väikese konsolideerimisgrupi määratlus on sätestatud raamatupidamise seaduse § 3 punktis 18.
Väikese konsolideerimisgrupiga on tegu juhul, kui konsolideeritud näitajatest, millest omavahelised tehingud on välja arvatud, vähemalt kaks ei ületa järgmisi näitajaid (st üks järgmistest näitajatest võib olla ületatud):

  • bilansimaht 4 miljonit eurot,
  • müügitulu 8 miljonit eurot,
  • töötajate arv 50.

Samuti ei pea konsolideeritud majandusaasta aruannet koostama juhul, kui emaettevõtte ja tütarettevõtte näitajad kokku, millest ei ole maha arvatud omavahelisi tehinguid, ei ületa üle 20% väikese konsolideerimisgrupi määratluses toodud müügitulu ja bilansimahtu.

3.    Audiitorkontrolli kohustus sõltub samuti ettevõtte tulevasest müügitulust, bilansimahust ja töötajate arvust. Audiitorkontrolli (nii auditi kui ka ülevaatuse) kohustuse kriteeriumid on sätestatud audiitortegevuse seaduse §-des 91 ja 92. Juhul kui ettevõttel on konsolideeritud aruande koostamise kohustus, tuleb audiitorkontrolli kohustuse hindamisel lähtuda konsolideeritud näitajatest.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes