gif Company 930x140 ee

 

Õigus

Kui teadusuuring viiakse läbi isiku nõusolekul, siis peab nõusoleku vorm vastama isikuandmete kaitse seaduse §-s 12 ettenähtud nõuetele.

Andmekaitse Inspektsiooni poole on pöördutud küsimustega, kas tööandjal on õigus keelduda töökollektiivi usaldusisikule edastamast andmeid töötajate individuaalsete töönäitajate kohta, kui töötaja nõusolek puudub.

20. novembril sai valitsuse heakskiidu isikut tõendavate dokumentidega seotud muudatused, millega luuakse e-residendile digitaalse isikutunnistuse väljaandmise tingimused ja õiguslikud alused.

Vastu võetud 21.10.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/129102014001

Jõustumise kp: 01.12.2014
Avaldamismärge: RT I, 29.10.2014, 1

Teisipäev, 28 Oktoober 2014 13:20

Kuidas isikuandmeid seadmetest eemaldada?

Andmekaitse Inspektsioon koostas juhise, kus jagatakse juhtnööre andmete, sh isikuandmete kustutamiseks seadmetest enne nende müümist, taaskasutusse või ka utiliseerimiseks andmist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes