860x100 kriisi paasterongad
Õigus
Kindlustusandjal on kindlustusjuhtumi korral õigus kliendi nõusolekuta nõuda kolmandalt isikult isikuandmeid või juurdepääsu võimaldamist isikuandmetele, sh delikaatsetele isikuandmetele, kui kindlustusjuhtumiks on kliendi surm või kui kindlustusjuhtumi toimumise tõttu tekkinud kahju seisneb kliendi tervise kahjustamises või talle kehavigastuse tekitamises. Teatud isikuandmed on kindlustusandjale vajalikud kindlustuslepingu täitmise kohustuse või selle täitmise ulatuse kindlakstegemiseks. Kolmas isik on kohustatud kindlustusandja nõudel viivitamata edastama isikuandmed või võimaldama nendele juurdepääsu (KindlTS § 142 lõige 9).

Andmekaitse inspektsioon soovitab kaubanduskeskuste omanikel hoiduda külastajate analüüsisüsteemi kasutamisel isikuandmete tuvastamisest, sest see eeldab andmete omanike nõusolekut.

Kui teadusuuring viiakse läbi isiku nõusolekul, siis peab nõusoleku vorm vastama isikuandmete kaitse seaduse §-s 12 ettenähtud nõuetele.

Andmekaitse Inspektsiooni poole on pöördutud küsimustega, kas tööandjal on õigus keelduda töökollektiivi usaldusisikule edastamast andmeid töötajate individuaalsete töönäitajate kohta, kui töötaja nõusolek puudub.

20. novembril sai valitsuse heakskiidu isikut tõendavate dokumentidega seotud muudatused, millega luuakse e-residendile digitaalse isikutunnistuse väljaandmise tingimused ja õiguslikud alused.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes