gif Company 930x140 ee

 

Õigus
Teisipäev, 15 Mai 2018 13:15

Isikuandmete kogumise põhimõtted

Creditinfo annab ülevaate isikuandmete töötlemise põhimõtetest, mis määravad, kui palju ja milliseid isikuandmeid andmetöötleja üldse koguda tohib.
Riigikogu võttis 9. mail vastu küberturvalisuse seaduse, mille eesmärk on tugevdada ühiskonna jaoks määrava tähtsusega teenuste osutamisel ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste võrgu- ja infosüsteemide kaitset.
Enne isikuandmete töötlema hakkamist tuleks kaardistada eeskätt:
25. mail jõustuva Euroopa Liidu (EL) andmekaitse üldmääruse kohaselt peavad kõik asutused ja paljud ettevõtted määrama andmekaitsespetsialisti.
Ettevõtted peavad oma andmekaitsetingimustes olema senisest avatumad ja ausamad ning selgitama läbipaistvamalt, kuidas nad oma klientide isikuandmetega ringi käivad, teatas andmekaitse inspektsioon, toetudes rahvusvahelise seire tulemustele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes