gif Company 930x140 ee

 

Õigus

Andmekaitse inspektsioon peab ebapiisavaks Eesti pankade teavitust selle kohta, miks nad klientidelt rohkem isikuandmeid küsima on hakanud. Pangad põhjendavad, et küsimused tulenevad Euroopa Liidu direktiivist.

Andmekaitse Inspektsioon küsitles Eestis e-kaubandusega tegelevat ettevõtteid, et kontrollida, kuidas e-poed täidavad isikuandmekaitse seadusest tulenevaid nõudeid.
Eesti inimesed usaldavad veebis isiklikku teavet enim pankadele, riigile ja meditsiiniasutustele; muret säärase teabe väärkasutamise pärast tunnevad siinsed vastanud Euroopa Liidu keskmisest vähem.
Kindlustusandjal on kindlustusjuhtumi korral õigus kliendi nõusolekuta nõuda kolmandalt isikult isikuandmeid või juurdepääsu võimaldamist isikuandmetele, sh delikaatsetele isikuandmetele, kui kindlustusjuhtumiks on kliendi surm või kui kindlustusjuhtumi toimumise tõttu tekkinud kahju seisneb kliendi tervise kahjustamises või talle kehavigastuse tekitamises. Teatud isikuandmed on kindlustusandjale vajalikud kindlustuslepingu täitmise kohustuse või selle täitmise ulatuse kindlakstegemiseks. Kolmas isik on kohustatud kindlustusandja nõudel viivitamata edastama isikuandmed või võimaldama nendele juurdepääsu (KindlTS § 142 lõige 9).

Andmekaitse inspektsioon soovitab kaubanduskeskuste omanikel hoiduda külastajate analüüsisüsteemi kasutamisel isikuandmete tuvastamisest, sest see eeldab andmete omanike nõusolekut.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes