gif Company 930x140 ee

 

Õigus

Andmekaitse inspektsioon hindas olukorra elektroonikaseadmete utiliseerimise ehk jäätmekäitluse osas üldjoontes heaks, kuid näeb siiski vajadust koostada juhend seadmetest isikuandmete kustutamiseks.

Andmekaitse Inspektsioon soovitab ettevõtjatel pöörata tähelepanu isikuandmete kaitse ja infoturbe korraldamisele.

Andmekaitse Inspektsioon hindas olukorra nutiseadmete rakenduste osas, mis puudutab isikuandmete töötlemise korda, selle leitavust ja arusaadavust, heaks ning tõdes, et isikuandmete kaitse on nutiseadmete rakendustes üldjuhul tagatud.

Esmaspäev, 19 Mai 2014 12:15

Ka võlgniku privaatsusel on piirid

Isikuandmete kaitse seadus (edaspidi – IKS või seadus) hindab teiste isikute kaitset halbade tehingute tegemise eest kaalukamaks kui võlgniku eraelu, seetõttu lubab seadus maksehäire- ehk võlaandmeid tehingute usaldusväärsuse huvides avaldada võlgniku nõusolekuta. Siiski püüab seadus ära hoida võlgniku liigset kahjustamist, keelates maksehäireandmeid avalikult ja kontrollimatult levitada – huvi võlgniku andmete vastu peab olema põhjendatud.

Neljapäev, 24 Aprill 2014 11:07

Kelle oma on tervis ja elustiil?

Seadusandja on hoolitsenud selle eest, et igaühel oleks õigus enesemääratlusele, mille hulka kuulub ka inimese õigus otsustada, mida tema kohta teatakse. Õiguslikus mõistes on tegemist isikuandmetega, rahvakeeli – privaatsusega. Eriti oluline on see teenuste puhul, mis ühel või teisel viisil koguvad inimese kohta andmeid, pakendavad ja töötlevad neid, nt sotsiaalmeedia või tutvumiskuulutuste andmebaas. Seega iga uus teenus või ärimudel, mis kasutab isikuandmeid, peab arvestama sellega, et selline tegevus mahuks isikuandmete kaitse raamidesse.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes