Õigus

Täna, 22. juulil kukkunud tähtajaks, millal kõik fondilaadsed ettevõtted pidid end Finantsinspektsioonis registreerima, oli seda teinud vaid üks ettevõte.

Kuigi 22. juuliks peavad kõik fondilaadsed ettevõtted ennast Finantsinspektsioonis registreerima, ei ole seda siiani ükski ettevõte veel teinud.

Rahandusministeerium tuletab meelde, et mais jõustusid investeerimisfondide seaduse muudatused, mille kohaselt tuleb teatud nõuetele vastavatel ühisinvesteeringuteks asutatud juriidilistel isikutel ennast finantsinspektsioonis registreerida hiljemalt 22. juuliks.

Finantsinspektsioon tegi makseasutusele AS Eurex Capital ettekirjutuse, millega kohustas Eurex Capitali viivitamatult viima oma tegevuse kooskõlla makseasutuste ja e-raha asutuste tegevust reguleerivate õigusaktidega ning täitma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid.

Finantsinspektsioon ei kavatse muuta enda suhtumist Krediidipanka, mille suuromanik on Moskva Panga kaudu Vene riigi kapital.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes