18.08.2022 Neljapäev

Riik muudab ohuteavituse süsteemi tarvis seadust

Täna jõuab valitsuse ette elektroonilise side seaduse muutmine, millega luuakse õiguslik alus elanikkonna operatiivse ja asukohapõhise ohuteavituse süsteemi kasutuselevõtuks.

Ohuteavitus võimaldab inimestel õnnetuseks valmis olla.
Ohuteavitus võimaldab inimestel õnnetuseks valmis olla. Foto: pixabay

Tänu asukohapõhisele ohuteavitusele saab inimestele saata käitumisjuhiseid kriisiolukordades, näiteks keemiaõnnetuse, relvastatud rünnaku, plahvatusohu või ka metsatulekahjus ja muu ohu korral.

Ohtude korral, mis on varakult tuvastatavad, annab varajase hoiatuse olemasolu inimestele võimaluse hoida ära raskeid tagajärgi. Näiteks enne kriisi laadida telefoni akusid, tankida kütust, varuda joogivett ja toitu, vältida ohtlikesse kohtadesse minekut, varjuda või evakueeruda.

Ohuteavituse süsteemi kasutuselevõtt võimaldab saata ohuteavitusi vaid konkreetses ohupiirkonnas viibivatele inimestele. Hetkel kehtiva regulatsiooni järgi saadab sideettevõtja ohuteavituse kõigile oma klientidele ja rändlusteenuse kasutajatele SMS-i sõltumata sellest, kus inimene viibib.

Seaduse muutmisega võetakse Eesti õigusesse üle ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastav kohustus. Ülevõtmise tähtaeg oli 21. juunil.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255