TRK 1140x140 ee gif
12.06.2014 Neljapäev

Ühisinvesteeringu ettevõtted tuleb finantsinspektsioonis registreerida

Ühisinvesteeringu ettevõtted tuleb finantsinspektsioonis registreerida
Ühisinvesteeringu ettevõtted tuleb finantsinspektsioonis registreerida PM

Rahandusministeerium tuletab meelde, et mais jõustusid investeerimisfondide seaduse muudatused, mille kohaselt tuleb teatud nõuetele vastavatel ühisinvesteeringuteks asutatud juriidilistel isikutel ennast finantsinspektsioonis registreerida hiljemalt 22. juuliks.

Jõustuvate seadusemuudatuste aluseks on Euroopa Liidu alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiv. Direktiiv reguleerib eelkõige suuremahuliste investeerimisfondide valitsejate tegevust. Eesti turu jaoks on üks oluline muutus, et isik peab oma tegevuse finantsinspektsioonis registreerima, kui ta on kaasanud mitme investori kapitali eesmärgiga seda ühiselt investeerida vastavalt kindlaksmääratud investeerimispoliitikale investorite kasuks, teatas rahandusministeerium.

Näiteks kui investorid soovivad paigutada raha tulu teenimise eesmärgil erinevate piirkondade taastuvenergia taristu väljaarendamisse ja koondavad selleks investeeritava raha uude osaühingusse ja vastavalt investorite kokkuleppele volitatakse mõnda sellise investeeringu juhtimiseks pädevat kinnisvaraarendajat raha sellel eesmärgil loodud osaühingu kaudu investeerima, siis tuleb sellise osaühingu tegevus finantsinspektsioonis registreerida.

Fondivalitsejate registreerimise ja fondide kohta esitatava teabe kogumise eesmärk on saada ülevaade Euroopa fondituru mahust, selle suundumustest, riskidest ja mõjust finantssüsteemile. Viidatud ühisinvesteeringud on suunatud eelkõige kitsale ja teadlikule investorite ringile, mistõttu ei ole registreerimise ja teabe kogumise eesmärk hinnata, kas investorite õigused on piisavalt kaitstud.

Finantsinspektsioonis registreerimine ei tähenda ka fondivalitseja tegevusloa taotlemist ja finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluma hakkamist. Finantsinspektsioonil ei ole kohustust hinnata isiku tegevust ja osutatavaid teenuseid, seega võtab finantsinspektsioon vastava registreerimise pigem teadmiseks.

Registreerimisel tuleb isikul esitada ülevaade fondide arvust, investeerimispoliitikast, vara koosseisust ja koguväärtusest. Vastavad uuendatud andmed tuleb esitada direktiivi rakendusmääruse neljandas lisas kindlaksmääratud vormis finantsinspektsioonile iga aasta jaanuari lõpuks.

Registreerimisest on vabastatud näiteks riik ja kohaliku omavalitsuse üksus, perekondliku vara valitsemiseks moodustatud varakogum või isik, kes valitseb ühte või mitut fondi, mille ainsaks investoriks on isik ise.

Ülalviidatud registreerimiskohustuse hindamiseks on finantsinspektsioon avaldanud oma veebilehel suunised, milles kirjeldatakse direktiivi nõuetele vastava ja seega ka registreerimiskohustusliku fondi kriteeriume. Need suunised kirjeldavad näiteks kapitali ja investorite kaasamise ning investeerimispoliitika kindlaksmääramise tingimusi. Registreerimiskohustuslikkust tuleb igal ettevõtjal ise hinnata. Kuna vastavat tava ei ole veel välja kujunenud, siis võib vastavate kriteeriumite hindamiseks osutuda vajalikuks kasutada õigusnõustaja abi.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes