gif Company 930x140 ee

 

03.08.2016 Kolmapäev

MTA soovib kontrollostudega nurjata mokatubaka müüki veebis

Seaduseelnõu annab muu hulgas võimaluse ohjeldada veebis vohavat ebaseadusliku mokatubaka müüki
Seaduseelnõu annab muu hulgas võimaluse ohjeldada veebis vohavat ebaseadusliku mokatubaka müüki PM

Äsja kooskõlastusringile läinud tubakaseaduse eelnõu annaks maksu- ja tolliametile (MTA) õiguse teha salatubaka tuvastamiseks kontrolltehinguid.

Ameti hinnangul aitaks see ohjeldada muu hulgas veebis vohavat ebaseadusliku mokatubaka müüki.

Kontrolltehingute võimaluse loomine aitaks ebaseaduslike tubakatoodete vastu võidelda ühest küljest ennetuslikult, kuna rikkujad on teadlikud, et MTA-l säärane õigus on. Teisest küljest võimaldaks see kiirema ja tõhusama järelevalve, et salakaup müügilt kõrvaldada, on kirjas tubakaseaduse eelnõu seletuskirjas.

"Näeme oma töös, et salakaubandus on üks esimestest lülidest pikas kuritegelikus ahelas. Salakauba ostja aga annab oma käitumisega sellele ka vaikiva heakskiidu. Ei ole haruldane, kus salakaubaga on seotud alaealised või väga noored, kes kasutatakse ära tööjõuna ning ahvatlusega saada kerget tulu," ütles MTA pressesindaja Mailin Aasmäe BNS-ile.

Ta rääkis, et kuigi alaealised tarbivad aastast aastasse üldse vähem sigarette, on samas arvestataval tasemel noorte ja eriti noorte meeste seas muude suitsuvabade tubakatoodete, näiteks huuletubaka tarbimine, mida justkui peetakse ohutumaks.

"Samas on suitsuvabade tubakatoodete müük Eestis keelatud ja kuna kasutajate seas on ka palju alaealisi, siis on see kindlasti mõtlemise koht ka lapsevanemate jaoks," märkis pressiesindaja.

"Facebookis on mitmeid just selleks otstarbeks tehtud suletud gruppe, kus rahvakeeli ka hellitavalt tupsuks hüütu omanikku vahetab. Suurimas neist on liikmeid üle 2000, ülejäänutes jääb number 500 ringi. Meile on teada mitu gruppi, kus toimub huuletubaka ebaseaduslik müük ja seal on näha, et sellisest ebaseaduslikust tegevusest on huvitatud ka kriminaalse taustaga isikud," rääkis Aasmäe.

Sarnase äri pidurdamisega on maksuamet tegelenud juba aastaid. Juba 2012. aastal suhtles amet mitme Eesti kuulutusportaaliga palvega ebaseaduslike tubakatoodete müügikuulutusi. Pea kõik portaalid eemaldasid kuulutused. Praegu on aga kõige levinum müügikoht Facebook. MTA on ka kaks korda kirjutanud Facebooki peakontorisse USA-s, ent on saanud vastuse, et Facebooki reegleid ei ole rikutud, seisab eelnõu seletuskirjas.

Samuti on maksuamet saatnud veebimüüjatele märgukirju ning teavitanud neid tegevuse ebaseaduslikkusest. "2015. aasta augustis teavitas maksu- ja tolliamet lähtuvalt eelnevast Facebooki gruppide müügianalüüsist 15 suurimat müüjat. Teavitusel puudus soovitud mõju, ükski tegutsev grupp ei lakanud olemast ning üldiselt ei muutnud see isikuid ettevaatlikumaks," on seletuskirjas.

Aasmäe sõnul oleks kontrolltehingu õigus kindlasti üks tõhus meede, kuidas sellise äri vastu võidelda. "Eriti oluliselt väheneks internetifoorumites anonüümsete müügi- ja ostukuulutuste osakaal," rääkis ta ja märkis, et avalike, ent samas anonüümsete internetikuulutuste tõkestamine on kriitiline salakauba leviku piiramiseks, sest uusi kliente oleks oluliselt keerulisem sellesse müügivõrku haarata.

Arvestades, et isikud varjavad oma identiteeti ja on praegu seeläbi kindlad, et riigivõim ei saa neid väärteomenetluse alustamiseks tuvastada, on selge, et praegused meetmed pole adekvaatsed. "Salakauba müüjate vastu peab olema adekvaatne võimalus ka korrakaitseorganil reageerida. Kontrollostu eelduseks on see, et salakauba müüja teeb ise esimese sammu: avaldab müügikuulutuse. Kontrollost ei suuna isikut õigusrikkumisele," seisab seletuskirjas.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile tubakatoodete müüki ja tarbimist märgatavalt piirava seaduseelnõu, mis näeb ette e-sigarettide võrdsustamise muude tubakatoodetega, riigisisese kaugmüügi keelamise ja müügikohtades tubakatoodete väljapaneku piiramise.

MTA-le antaks eelnõuga kontrollostu õigus salatubaka müügi kindlakstegemiseks ning samasugune õigus antakse ka politseiametnikule alaealistele tubakatoodete või nendega seonduvate toodete müügi kindlakstegemiseks koos õigusega vajadusel kaasata kontrollostu sooritamisse vähemalt 16-aastaseid.

Kontrolltehingud ei ole olemuslikult uus meede ning neid kasutavad juba praegu ravimiamet ja tarbijakaitseamet ravimiseaduse ja tarbijakaitseseaduse nõuete täitmise kontrollimiseks. Tänavu kevadest võib kontrolltehingut teha jäätmeseaduse nõuete kontrollimiseks ka keskkonnainspektsioon.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes