17.12.2014 Kolmapäev

Pakendiga kaasnevad riskid

Kati Luukas, vanemkonsultant, auditiosakond
Kati Luukas, vanemkonsultant, auditiosakond Ernst & Young Baltic AS

Pakendiaruannete auditeerimiskohustuse eiramine võib kaasa tuua olulise maksuriski.

Alates 2004. aastast kehtib pakendijäätmete esmasele turuletoojale kohustus pidada arvet Eestisse paisatud pakendijäätmete koguste üle.

Veelgi enam, ületades pakendiseaduses ettenähtud piirmäärasid (100 kg plastpakendeid ja 200 kg muust materjalist pakendeid aastas) tuleb raporteerida pakendijäätmete kogustest etteantud korras (pakendiregistri põhimäärus) ja vormil (keskkonnaministri määrus „Pakendiregistri registrikaardi vormid“) pakendiregistrile kas siis otse või taaskasutusorganisatsiooni kaudu.

Alates 1. Jaanuarist 2015 karmistatakse pakendiseaduse alusel pakendiregistrile esitatavate pakendiaruannete auditeerimiskohustust, millega loodetakse tagada, et kõik pakendiettevõtted tõepoolest ka kogu asjakohase pakendijäätmete mahu puhul korrektselt raporteerimiskohustust täidaksid. Viimane kehtib juba 2014. aasta kohta esitatavatele andmetele. Kohustuse eiramine võib kaasa tuua olulise maksuriski.


Pakendiaruande kohta loe täpsemalt peagi ilmuvast Raamatupidamisuudiste detsembrinumbrist. Lisaks kirjutavad pakendiseaduse muudatustest veel Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Marika Siht ja Eesti Audiitorkogu president Kaido Vetevoog. Need, kes ei ole jõudnud veel ajakirja tellida, saavad seda teha siit.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes