1. jaanuaril 2018 jõustunud seadusemuudatused muudavad ka füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) maksustamist. Muudatuste eesmärk on soodustada FIE-na tegutsemist, luues FIE-le…
FIE on pakendiaktsiisimaksjaks ja pakendiettevõtjaks, kui ta majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa, märgib…
FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2015. aastal 351,45 eurot kvartalis. Makse tasumise tähtaegu on neli: 16. märts, 15. juuni, 15.…
Järgnevalt on toodud olulisemad tähtajad FIE-le 2017. aastal.
FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2014. aastal 316,8 eurot kvartalis.
Monika Nõlv,advokaatHansa Law Offices Riigikohtu halduskolleegium on 9. jaanuari 2013. a otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-38-12 käsitlenud maksukohustuslase tahtluse hindamist, hoolsuskohustuse…
FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2013. aastal 287,1 eurot kvartalis.Makse tasumise tähtaegu on neli: 15. märts, 17. juuni, 16. september…
Järgnevalt on toodud olulisemad tähtajad FIE-le 2013. aastal.
1.augustist 2012 jõustub seadusemuudatus, mis annab õiguse ravikindlustusele FIE ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale, kelle eest FIE maksab sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse §-s…