Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kuidas arvestada tööaega, kui 23.  ja 31. detsembril pole võimalik tööpäeva lühendada?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Simmulmann:

Minu ametijuhendis on punkt, et lisaks seal loetletud tööülesannetele on kohustus täita otsese juhi poolt antavaid ühekordseid tööülesandeid. Kas see tähendab, et vahetusmeister võib nõuda minult igasuguste jooksvate tööde tegemist?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Töötame igapäevaselt suures hallis, kus toimub liinitöö. Meil otsustati ära keelata igasugused muusikaseadmed. Kõrvaklappide kasutamise ärakeelamisest võib veel aru saada, sest need  juhtivad kõrvale inimese tähelepanu, kuid töölaua ääres vaikselt mängiv raadio ju ei sega, vaid pigem leevendab stressi. Kas tööandjal on lubatud kõikide muusikaseadmete kasutamine ära keelata?

Vastab Tööinspektsiooni ohutuse spetsialist, töökeskkonna nõustaja Jaan Kiviall:

Kas töölepingus võib olla kirjas, et töötasu sisaldab tasu töötamise eest öisel ajal ja riigipühadel?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ingrid Iter:

Laps on mul kaheaastane, soovin nüüd lapsehoolduspuhkuse lõpetada ja tööle tagasi minna. Tööandja on suuliselt öelnud, et tal pole mulle sama tööd anda, mida enne tegin. Tean, et sama töö on alles, sellel kohal töötab minu asendaja. Kas mul on õigus saada oma töökoht tagasi?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets:

Töötaja naases lapsehoolduspuhkuselt lapse kolmeaastaseks saamisel ning soovib realiseerida oma töölepingu seadusest tulenevat õigust kasutada põhipuhkust vahetult pärast lapsehoolduspuhkust. Tööandjal on küsimus, kuidas arvestada töötajale puhkusetasu, kui töötaja pole kolm aastat tööl käinud.

Vastab Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna:

Mis on tervisekontroll ja milleks seda vaja on?

Vastab Tööinspektsiooni töötervishoiu tööinspektor Kerttu Sepp:

Meie töötaja haigestus ja on juba peaaegu kolm kuud olnud haiguslehel. Töötaja puhkus oli planeeritud augustikuusse, aga haiguse tõttu ei saanud ta seda kasutada. Nüüd, haiguslehel olles, esitas töötaja avalduse töösuhte lõpetamiseks tervislikel põhjustel. Töötaja lõpparves puhkusekompensatsiooni arvutamisel tekkis küsimus, kas töötaja haiguslehel oleku aega peaks arvestama talle puhkust võimaldava aja hulka?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Täna hommikul tööle tulles avastasin, et kontor on kinni, tööandja kõnedele ei vasta. Kolleeg, kellega koos töötame on samas seisus nagu mina, ei tea midagi. Tegu on väikefirmaga, mille põhitegevusalaks on autode varuosade müük, töölepingud on olemas. Ei tea kuhu poole pöörduda ning kuidas tekkinud olukorras õigesti käituda kuna varem pole sellist asja olnud, et tööandja ei vasta kõnedele?  

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Tööandja ütleb töötajale, et homme ära enam tööle tule. Kuidas sellises olukorras käituda, kas täita tööandja korraldust või on võimalik ennast sellisel juhul ka kuidagi kaitsta?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Simmulmann:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes