Küsimused-vastused: Tööinspektsioon

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Töötan kahe tööandja juurest. Soovin kasutada tasulisi lapsepuhkuse päevi (6 tööpäeva). Kas mõlemal tööandjal on kohustus mulle need päevad anda ja tasustada?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets:

Kui ma töötan osalise tööajaga, siis kas minu puhkus on lühem kui 28 kalendripäeva?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Kui palju on töötajal õigus pausidele 12-tunnise tööpäeva jooksul?

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Simmulmann:

Kas kaugtöö korral on töötaja töö- ja puhkeaja arvestamine kohustuslik?

Vastab Kaia Taal, tööinspektor-jurist, Tööinspektsiooni Põhja inspektsioon:

Kas tööandja võib mulle esitatud töölepingu ülesütlemisavalduse tagasi võtta, kuigi ma olen sellele juba alla kirjutanud?

Vastab Tööinspektsiooni teavituse peaspetsialist-nõunik Niina Siitam:

Kas mul on õigus tööd või kahjutasu nõuda, kui osutusin konkursil valituks, kuid tööandja venitab tööle vormistamisega? Mulle anti suuline lubadus, et saan 1. maist tööle asuda, kuid nüüd selgus, et mu tööle asumine kandub teadmata kaugusesse. Mis õigused mul antud olukorras on? Olen heauskselt oodanud tööle asumist. Kas mul on õigus nõuda hüvitist, kui tööle vormistamist venitatakse minust olenemata põhjustel? Kas tulevane tööandja võib lõpuks ka keelduda mind tööle vormistamast? Kaotasin ka teise pakutud töökoha, mistõttu olen praegu töötu.

Vastab Põhja inspektsiooni tööinspektor- jurist Kaia Taal:

Mida teha, kui tööandja ei maksa haigushüvitist?

Vastab Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Seoses töömahu suurenemisega värbame uusi klienditeenindajaid, kes läbivad vahetult töösuhte alguses 7-nädalase koolituse, mille jooksul nad töölepingu järgseid ülesandeid veel ei täida. Tuginedes oma varasemale kogemusele, et koolituse ajal ei avaldu töötaja oskused/sobivus ametikohale, kas võib rakendada klienditeenindajatele 4-kuulist katseaega alates eelpoolmainitud koolitusperioodi lõppemisest ehk alates momendist, kui uued töötajad hakkavad reaalselt iseseisvalt töölepingu järgseid ülesandeid täitma?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Õpetaja töötab koolis nii õpetaja kui ka laborandina ja tal on nende tööde tegemiseks sõlmitud kaks töölepingut. Tema puhkuste pikkused kalendriaastas on õpetajana 56 kalendripäeva ja laborandina 28 kalendripäeva. Kui pikk on sellise töötaja puhkus, kas 28 või 56 päeva?

Vastab Põhja inspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal:

Kui on sõlmitud tähtajaline tööleping (nt 2 kuuks), kas siis töölepingu lõppemisel tuleb hüvitada ka puhkusetasu töötatud aja eest?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes