Euroala keskpangana töötab Eesti Pank euroala madala inflatsiooni nimel ning tagab Eesti finantsstabiilsust ja sularaha kvaliteeti.
Esmaspäev, 12 Märts 2018 09:57

Rahapoliitilised otsused
Eesti Pank (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 12 Märts 2018 09:57

8. märtsi istungil otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,40%. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel pikema aja vältel ja tunduvalt kauem, kui tehakse netovaraoste.
Neljapäev, 08 Märts 2018 11:06

2017 oli hea ekspordiaasta
Eesti Pank (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Neljapäev, 08 Märts 2018 11:06

 • Enim kasvatas jooksevkonto ülejääki teenuste ekspordi suurenemine
 • Otseinvesteeringute sissevool jäi samale tasemele kui 2016. aastal
 • Välise tasakaalustamatuse oht on vähenenud
 • Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2017. aastal 734 miljonit eurot (3,2% SKT-st), mis on ligi kaks korda suurem kui aasta tagasi. See põhines teenuste ekspordi-impordi rekordilisel ülejäägil ja muudel teistest riikidest ettevõtetele laekunud tulusiiretel.
 • Jooksevkonto ülejäägiga kaasnev kapitali netoväljavool1 finantskontol oli 1 miljard eurot ning see kajastus peamiselt pensionifondide investeeringutena välismaistesse väärtpaberitesse.
 • Rahvusvaheline investeerimispositsioon näitas, et aasta lõpus ületasid Eesti residentide finantskohustused finantsnõudeid muu maailma suhtes 7 miljardi euroga (30% SKT-st). 2014. aastast alates on investeerimispositsioon paranenud, st liikunud tasakaalu suunas.
 • Eesti residentide võlanõuded mitteresidentide vastu olid aasta lõpu seisuga 3,9 miljardit eurot suuremad kui võlakohustused (17% SKT-st). Võlanõuete maht suurenes aastas 1,6 miljardit eurot, võlakohustused 141 miljonit eurot.
Kolmapäev, 28 Veebruar 2018 12:15

Majanduse olukord on erakordselt hea
Eesti Pank (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Kolmapäev, 28 Veebruar 2018 12:15

 • Majanduse head olukorda saaks kasutada tuleviku kindlustamiseks
 • Majanduse suurim mure on väike tootlikkus
 • Tööstussektor on ülejäänud majandusest tootlikkuse poolest maha jäänud
 • Ettevõtted võtsid uusi pikaajalisi laene jaanuaris 11% suuremas summas kui aasta tagasi
 • Majapidamiste laenunõudlus püsis suur
 • Majapidamiste autoliisingu kasvu suurendab veelgi maksumuudatuste mõju
 • Lisaks hoogsale laenamisele suurenesid ka pangahoiused aastaga ligi 10%

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes