Euroala keskpangana töötab Eesti Pank euroala madala inflatsiooni nimel ning tagab Eesti finantsstabiilsust ja sularaha kvaliteeti.
  • Miinimumpalka teenivate töötajate brutopalga kasvu pidurdas madalam kollektiivne kokkulepe, kuid jooksvalt kättesaadav netopalk suurenes tänu tulumaksureformile märgatavalt
  • Tulumaksu kahanemisest võitsid esialgu töötajad enam kui tööandjad
  • Palgatõus valitsussektoris ületas erasektori palgatõusu. Kui see saab signaaliks erasektorile, võib tööjõukulu kasv kiireneda ja selle kooskõla tootlikkuse kasvuga halveneda

21. mail 2018 lõpetas Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktorite nõukogu IMF-i põhikirja IV artikli kohased konsultatsioonid [1] Eesti Vabariigiga, tutvus aruande koostajate hinnanguga ja kiitis selle hinnangu heaks ilma koosolekut kokku kutsumata.[2]

  • Autoliisingute mahu kasv kiirenes aprillis varasemaga võrreldes veelgi
  • Kinnisvaraettevõtted laenasid mõnevõrra tagasihoidlikumalt kui varasematel kuudel
  • Pangahoiused kasvasid aprillis ikka veel jõudsalt, aasta võrdluses 10%
  • Hõive kasvule annab hoogu ettevõtjate arvu kasv
  • Töövõimereform suurendab töötust prognoositust vähem, sest tööjõunõudlus on tugev
  • Esimest korda rohkem kui kahekümne aasta jooksul suurenes tööealiste inimeste arv
Aprillis toimus Washingtonis traditsiooniline Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kevadkoosolek, kuhu saabusid majanduse võtmeküsimusi arutama delegatsioonid IMF-i 189 liikmesriigist üle maailma. IMF-i peamine sõnum riikidele oli, et katust parandada tuleb siis, kui päike paistab, ehk et praegust soodsat aega tuleks kasutada eelarveliste puhvrite kogumiseks ja majandusreformide tegemiseks. IMF-i sõnumite konservatiivsemaks muutumist võib lugeda üheks märgiks sellest, et nüüdseks ligi kümme aastat kestnud kriisijärgne ajastu on lõppemas, sest seni on fond soosinud pigem majandust elavdavate meetmete rakendamist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes