27.06.2019 Neljapäev

Valitsus toetab elektroonikaromudirektiivi korrektset ülevõtmist

Valitsus toetas neljapäevasel istungil elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise sätete muutmist selliselt, et Eesti võtaks lõpuks Euroopa Liidu elektroonikaromudirektiivi korrektselt üle.

Eelnõu väljatöötamine on tingitud Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetlusest elektroonikaromudirektiivi puuduliku ülevõtmise tõttu. Selleks, et rikkumine kõrvaldada, täpsustatakse sätete sõnastusi. Lisaks tunnistatakse kehtetuks sätted, mida rakendati tähtajaliselt ja on seega sellistena eksitavad, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Muudatuste tulemusel sätestatakse elektroonikaromude kogumise riiklik sihtarv üldkohustusena. Kehtiva õiguse järgi oli elektroonikaromude kogumise määra saavutamise kohustus kehtestatud ekslikult tootjale, sest see kohustus on riigil. Selle muudatusega sihtarv senisega võrreldes ei suurene, vaid muudatus tagab õigusselguse.

Samuti täpsustatakse, millal võetakse taaskasutamise sihtarvude saavutamisel arvesse Euroopa Liidust välja veetud elektroonikaromusid. Elektroonikaromude käitlemine väljaspool liikmesriiki peab toimuma samaväärsetel tingimustel, nagu seda nõuab direktiiv.

Praegu on neile nõuetele vastavuse tõendamine kohustuslik väljapoole Euroopa Majandusühendust ja OECD riike veetavate elektroonikaromude puhul. See on direktiiviga vastuolus: direktiivi kohaselt peab väljaveetud elektroonikaromude taaskasutuse nõuete järgimine olema tõendatud kõigis Euroopa Liitu mitte kuuluvates riikides, muidu need taaskasutamise sihtarvude täitmisel arvesse ei lähe.

Lisaks tunnistatakse kehtetuks sätted, mida rakendati 14. augustini 2018.

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes