28.09.2021 Teisipäev

Valitsus kinnitas EL-i aktsiisiala direktiivide ülevõtmise

Valitsus kiitis tänasel erakorralisel istungil heaks järgmise aasta riigieelarvega seotud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt võetakse üle Euroopa Liidu (EL) aktsiisiala direktiivid, mille ülevõtmise tähtaeg on 31. detsember 2021.

Muudatuse järgi saab kaupa lugeda ekspordituks ka välistransiidiprotseduuri rakendamise momendist, see tähendab juba enne seda, kui kaup on füüsiliselt EL-i aktsiisiterritooriumilt välja toimetatud.
Muudatuse järgi saab kaupa lugeda ekspordituks ka välistransiidiprotseduuri rakendamise momendist, see tähendab juba enne seda, kui kaup on füüsiliselt EL-i aktsiisiterritooriumilt välja toimetatud. Foto: pixabay

Aktsiisi maksmise üldist korraldust reguleerivast direktiivist tulenevad peamised muudatused on seotud EL-i ülese elektroonilise saatelehe nõude kehtestamisega aktsiisikaubale, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Eelnõu kohaselt nähakse ette, et aktsiisiga maksustatud kauba vedamisel teise liikmesriiki tuleb vormistada aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemis (EMCS) elektrooniline saateleht.

EMCS on EL-i ülene saatelehtede elektrooniline süsteem, mida kasutatakse aktsiisiga maksustamata kaupade saatelehe vormistamiseks veol liikmesriikide vahel. EL laiendab seda süsteemi ka saatelehe vormistamiseks aktsiisikaubale, mis on lähtekohas aktsiisiga maksustatud ja mida veetakse teise liikmesriiki. Täna kasutab Eesti ettevõtja riigisisest elektroonilist süsteemi SADHES, tulevikus tuleb hakata tegema saatelehe menetlust EMCS-is. Sujuvaks eksportimiseks saab lisaks ekspordi tolliprotseduurile kasutada edaspidi ka välistransiidiprotseduuri. Kehtiva õiguse kohaselt loetakse aktsiisikaup ekspordituks selle väljatoimetamise momendist EL-i aktsiisiterritooriumilt.

Muudatuse järgi saab kaupa lugeda ekspordituks ka välistransiidiprotseduuri rakendamise momendist, see tähendab juba enne seda, kui kaup on füüsiliselt EL-i aktsiisiterritooriumilt välja toimetatud. Selline muudatus võimaldab ettevõtjal kokku hoida ressurssi aktsiisitagatiste arvelt. Välistransiidiprotseduuri rakendamisel tagatakse maksud tollireeglite alusel, mis katavad ka aktsiisi.

Alkoholi spetsiifilisi küsimusi reguleeriva direktiivi muudatustest tulenevalt kaasajastatakse alkoholi kaubakoode, täpsustatakse aktsiisivabastuse põhimõtteid alkoholi kasutamisel tootmisseadmete puhastamiseks ning kehtestatakse põhimõtted, kuidas ettevõtja tõendab teise riigi ametiasutusele oma staatust väikeettevõtjana.

Seaduse rakendamise kulud on seotud peamiselt IT-arendustöödega, mis on ligi 200 000 eurot. IT-arenduse kulud kaetakse maksu- ja tolliameti 2022. aasta eelarvest ja iga-aastased hoolduskulud ligi 20 000 eurot taotletakse kuludele eelneva aasta riigi eelarvestrateegia raames.

Seadus on planeeritud jõustuma 1. jaanuarist 2022. Aktsiisi maksmise üldise korraldusega seotud sätted jõustuvad vastavalt EL-i direktiivile veebruaris 2023.