07.07.2014 Esmaspäev

Töötajate registri rakendamine tõi kaasa töövaidlusmenetluse muutmise

Töötajate registri rakendamine tõi kaasa töövaidlusmenetluse muutmise
Töötajate registri rakendamine tõi kaasa töövaidlusmenetluse muutmise PM

Koos maksukorralduse seaduse muudatusega jõustusid juulist individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muudatused, mis reguleerivad neid töötamise registri kandemuudatusi, mida saab teha töövaidluskomisjon oma jõustunud otsuse alusel.

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu sõnul täiendati töövaidluse lahendamise seadust lause võrra, mis annab lisaks vaidlevatele pooltele - tööandjale ja töötajale - õiguse taotleda töövaidluskomisjoni otsusele jõustumismärget ka asjast huvitatud haldusorganitel, näiteks Eesti Töötukassal, Haigekassal, Maksu- ja Tolliametil, Sotsiaalkindlustusametil ja teistel. Maripuu lisas, et jõustunud töövaidluskomisjoni otsus võib omada olulist tähendust nii töötuskindlustushüvitise, pensioni kui ka haigushüvitise maksmisel.

Seadusesse lisandunud uus säte annab tööinspektsioonile õiguse lisada või muuta töötamise registri andmeid, kui töövaidluskomisjoni otsus käsitleb ja muudab töötaja tööle asumise aega, töötamise aluseks olnud suhte liiki, töölepingu lõppemise kuupäeva või õiguslikku alust. "Inimene, kes soovib, et temaga seotud andmeid töötamise registris töövaidluskomisjoni otsusega muudetakse, peab esitama avalduse töövaidluskomisjonile,"lisas Maripuu.

Tööinspektsioon hakkab töövaidluskomisjoni jõustunud otsuse alusel töötamise registri andmeid muutma pärast oma infosüsteemi liidestamist vastava registriga hiljemalt käesoleva aasta oktoobris.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes