04.12.2023 Esmaspäev

Käibemaksudirektiivi muudatustest e-kaubanduse tarbijamüügi puhul

Euroopa Komisjoni (EK) ettepanek, millest alljärgnevalt juttu, kannab pealkirja: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksueeskirju, mis on seotud maksukohustuslastega, kes võimaldavad imporditud kaupade kaugmüüki, erikorra kohaldamisega kolmandatelt territooriumidelt või kolmandatest riikidest imporditud kaupade kaugmüügi suhtes ning impordikäibemaksu deklareerimise ja tasumise erikorraga.

Reet Teder, poliitikanõunik, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Reet Teder, poliitikanõunik, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Foto: erakogu

See kujutab endast Euroopa Liidu tollireformi paketiga seotud käibemaksudirektiivi muudatusi, mis puudutavad just imporditud kaupade kaugmüüki (B2C) ehk e-kaubandust tarbijamüügi puhul.

Eelmised e-kaubandust puudutavad muudatused käibemaksueeskirjades tehti 2021. aastal. Siis tehtud...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

right banner 2024 est konference