18.04.2018 Kolmapäev

Uuring: Eesti elanike alkoholi tarbimine on aastaga vähenenud

Turu-uuringute AS-i poolt läbiviidud alkoholitarbimise ja piirikaubanduse uuringu andmetel on Eesti elanike alkoholitarbimine viimasel aastal vähenenud, kuid välismaalt toodud alkoholi tarbib mingil määral 39 protsenti elanikkonnast.

Kõigi alkoholitarbijate seas on tarbijate enda hinnangul viimase aastaga alkoholi tarbimist vähendanud 35 protsenti inimestest ning suurenenud on 7 protsendi inimeste seas. Keskmisest rohkem on alkoholi tarbimine vähenenud 25-34-aastaste ja enam kui 75-aastaste alkoholi tarbijate seas. Tarbimise suurenemist nentinud inimesi on enim 15-24-aastaste ning alg- või põhiharidusega meeste seas.

Alkoholi tarbimine on Kesk-Eestis elavate inimeste seas ja inimeste seas, kelle sissetulek jääb vahemikku 401-650 eurot, ehk pensionäride seas. Tarbimine on suurenenud enim ilma sissetulekuta inimeste ja õpilaste ning üliõpilaste seas.

23 protsenti kõigist elanikest oleks nõus spetsiaalselt odavama alkoholi varumiseks reisima ning nende osakaal on suurim iganädalaste alkoholi tarbijate seas. Samuti on valmidus suurem Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti elanike seas.

10 protsenti kõigist elanikest ja 12 protsenti kõigist alkoholi tarbijatest on viimase aasta jooksul võtnud ette spetsiaalse reisi odavama alkoholi ostmiseks. Oluliselt rohkem on aga inimesi, kes küll spetsiaalset reisi ette pole võtnud, aga kes on kas toonud välismaalt alkoholi või palunud enda jaoks välismaalt akoholi tuua. Kogu elanikkonnast on selliseid inimesi 29 protsenti ja alkoholi tarbijate seas 34 protsenti.

Alkoturiste on keskmisest enam meeste seas ning noortes vanuserühmades. Samuti on alkoturiste rohkem Lõuna-Eestis ja Kesk-Eestis ning kõrge sissetulekuga inimeste seas.

Alkoholi tarbimine on seejuures aga vähenenud nii alkoturistide seas kui nende seas, kes välismaalt toodud alkoholi tarbinud ei ole. Inimeste seas, kes on võtnud ette spetsiaalse reisi odavama alkoholi ostmiseks, on alkoholi tarbimine vähenud 29 protsendil ning suurenenud 17 protsendil.

Nende seas, kes pole ise spetsiaalsel reisil käinud, aga on kas välismaalt alkoholi ostnud või palunud seda enda jaoks kellelgi teha, on alkoholi tarbimine vähenenud 32 protsendil inimestest ning suurenenud 8 protsendil. Nende seas, kes välismaalt pärit alkoholi ostnud ei ole, on alkoholi tarbimine vähenenud 37 protsendil inimestest ning suurenenud kõigest 3 protsendil inimestest.

Turu-uuringute AS viis alkoholi tarbimise uuringu läbi märtsi keskel silmast-silma küsitlustega vastajate kodudes omnibus-meetodil. Valimi suurus oli 1005 vastajat ning see on esinduslik maakondade, asulatüüpide, vastajate soo, vanuserühmade ja rahvuse lõikes.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes