21.04.2020 Teisipäev

Töötervishoiuarstid pakuvad ettevõtetele tuge kriisist väljumiseks

Kuna terviseameti kinnitusel on töötervishoiuteenuse osutamise jätkamine haiglavälise tervishoiuteenusena lubatud ka eriolukorra ajal,  on töötervishoiuteenistused ühed esimesed, kes saavad jätkata plaanilise abiga ning osutada ennetava ja riske maandava suunitlusega tervishoiuteenust ettevõtetele, kes jätkavad oma majandustegevust praeguses kõrgendatud bioloogilise riski olukorras.

  Töötervishoiuarstide selts on töötanud välja kriteeriumid COVID-19 diagnoosimiseks kutsehaigusena.
Töötervishoiuarstide selts on töötanud välja kriteeriumid COVID-19 diagnoosimiseks kutsehaigusena. Foto: Pexels

Kvaliteetne töötervishoiu teenistus on hetkel üks olulisemaid meditsiinipartnereid, kes peaks aitama igal tööandjal tagada eri ohutegurite maandamise nii, et ohustatud poleks töötaja ega klientide elu või tervis – nii nagu seda näeb ette töötervishoiu ja tööohutuse seadus. „Uue koroonaviiruse pandeemia on kiiresti toonud arusaamise, et kuigi sageli nähtamatud, on bioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid sama olulised ja reaalsed kui füüsikalised, keemilised ja füsioloogilised tegurid,“ ütles Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi juhatuse esimees doktor Karin Sarapuu.

Tema sõnul vajavad mured ja hirmud lahendamist. Tööandjatel on objektiivne mure, kuidas jätkata kiiresti tööd, et panustada uuesti majandusse, aga nii et töötajad ei oleks ohustatud. Töötajatel on samal ajal objektiivne hirm, kuidas jätkata tööd, nii et säiliks palk, mis vajalik elamiseks, aga ilma iseenda ja oma lähedaste tervist ohtu seadmata. 

Mitmed töötervishoiuasutused on eriolukorra ajal panustanud tegevustesse, mis aitaks teha kriisi lahendamisega seotud otsuseid ehk panustanud üle-eestilise COVID-19 testimise võimaluste loomisesse, aidanud korraldada töökohtades nakkuse seiret, nõustanud töökorralduse osas, loonud töölenaasmisprogrammi ettevõtetele majandustegevuse taastamise abistamiseks. Töötervishoiuarstide selts on töötanud välja kriteeriumid COVID-19 diagnoosimiseks kutsehaigusena. 

Sarapuu sõnul on töötervishoiuarstide unikaalne roll tunda iga individuaalse töötaja tervist ja samas ettevõtte eripärasid ning see võimaldab kõige paremini anda nõu, kellele konkreetselt ja millistes üksustes mingid riskid suuremat ohtu kujutavad ja millised on asjakohased meetmed riskide maandamiseks. „Me julgustame tööandjaid pidama nõu oma töötervishoiupartneritega. Me saame ettevõtteid toetada kriisist väljumisel nii, et võimaldame töötajatel turvaliselt tööle naasta ning aidata seirata ohtusid koos kiire reageerimisega olukorra muutustele,“ märkis Sarapuu. „Selleks saame kasutada Töötervishoiuarstide Seltsi parimaid erialaseid teadmisi ja praktikad ning rahvusvahelisi kogemusi.“ 

Eesti Töötervishoiuarstide Selts teeb koostööd riigi esindajate ja tervishoiuettevõtetega, et võimaldada järkjärguline kriisist väljumine koos majandustegevuse taastumisega ohutult ja võimalikult sujuvalt.  

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes