08.05.2012 Teisipäev

Tallinn kavandab parkimiskorralduse andmekogu loomist

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul peetakse andmekogus arvestust isikute üle, kellele on antud parkimistasu maksuvabastus või soodustus, kellele on väljastatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart või kellele on väljastatud tõend transpordivahendiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsuks. „Andmekogu loomine aitab tulevikus koondada ühte kohta andmed nii Tallinnas kui vajadusel ka teiste kohalike omavalitsusüksuste väljastatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide kohta,“ selgitas Aas.

Andmekogu arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ettenähtud vahendite arvelt ja vastutava töötleja eelarve vahendite arvelt. Andmekogu asutamisega ei kaasne Tallinna linna eelarvele täiendavaid kulutusi, kuivõrd toimiv arvutiprogramm on AS-i Ühisteenused poolt välja töötatud ning toimib.

Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna transpordiamet. Volitatud töötleja on juriidiline või füüsiline isik või asutus, kellele on õigusakti või halduslepinguga antud õigus teostada ülalnimetatud parkimisjärelevalve teostamisega seonduvaid toiminguid või väljastada nimetatud tõendeid ja parkimiskaarte.

BNS

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes