26.01.2022 Kolmapäev

Ole teadlik elektritarbija!

TTJA on kokku pannud materjali, kus vastame korduma kippuvatele küsimustele, mis seotud elektritarbimise ja -lepingutega. Ühtlasi saab näha tabelist, kui suur võib olla koduste elektriseadmete tarbimine ja millise rahalise kuluga tuleks nende puhul arvestada. Viimaks on amet lisanud ka 10 lihtsat soovitust, kuidas kodust elektritarbimist paremini juhtida.

Tarbijal tuleb teha lepingute sõlmimisel, sh elektri- ja võrgupaketi valikul võimalikult teadlik valik.
Tarbijal tuleb teha lepingute sõlmimisel, sh elektri- ja võrgupaketi valikul võimalikult teadlik valik. Foto: pixabay
  • Millisel õiguslikul alusel esitatakse tarbijale elektriarveid?

Elektri kasutamiseks on tarbijal sõlmitud kaks lepingut: elektrimüüjaga elektrileping elektrienergia ostmiseks ja võrguettevõtjaga võrguleping võrguteenuste kasutamiseks. Kui tarbitakse elektrit, kuid elektrimüüjaga ei ole lepingut sõlmitud, siis kasutatakse üldteenust. Tarbijal tuleb teha lepingute sõlmimisel, sh elektri- ja võrgupaketi valikul võimalikult teadlik valik. Erinevate pakettidega saab tutvuda elektrimüüjate veebilehekülgedel, kus enamasti on võimalik laadida alla personaalne elektritarbimise ajalugu ning tutvuda konkreetsele majapidamisele soodsaimate pakettidega. Võrgupakette saab võrrelda oma võrguettevõtja veebis (suurim võrguettevõtja on Elektrilevi).

  • Mis erinevused on börsipaketil ja fikseeritud hinnaga paketil?

Elektripaketid jagunevad üldjoontes börsi- ja fikseeritud hinnaga pakettideks. Võib esineda ka osaliselt muutuva hinnaga pakette, mis koosnevad börsi- ja fikseeritud hinna kombinatsioonist. Elektrimüüjad pakuvad ka keskkonnasõbralikke rohelise energiaga pakette, mille puhul on elekter toodetud taastuvatest energiaallikatest. 

Fikseeritud hinnaga lepingud võivad olla tähtajatud või tähtajalised (nt 12, 24 või 36 kuud sõltuvalt, mida elektrimüüja pakub). Fikseeritud elektrihind sobib pigem neile tarbijatele, kellel ei ole võimalust ega soovi oma elektritarbimist juhtida, kelle tarbimine on suurem ning kes eelistavad pigem elektriarvete osas kindlust ja ettenähtavust. 

Börsipaketi puhul tuleb aga arvestada, et arvete suurused võivad kuude lõikest oluliselt rohkem kõikuda, sest igapäevased elektrituru hinna muutused kajastuvad otseselt elektriarvel. Seega on börsipaketti mõistlik valida neil tarbijatel, kellel on võimalus oma elektritarbimist juhtida ning kes on valmis võtma suuremaid hinnariske ning saama lühemas plaanis hakkama kõrgemate arvetega. Börsihind kujuneb elektribörsil, milleks Põhjamaades on Nord Pool. 

Börsipakettide puhul võib hind sõltuda kaalutud keskmisest börsihinnast või igal tunnil tarbitud elektrikogusest ja sellel tunnil kehtivast börsihinnast. Kasutades tunnipõhist börsipaketti on tarbijal võimalik tarbimist reguleerida ja suunata odavamatele tundidele. 

  • Kus saan võrrelda elektrihindu?

Elektrimüüjate pakutavaid elektrihindu saab võrrelda veebilehtedel: www.elektrihind.ee  ja www.energiaturg.ee .

Paketi vahetamise huvi korral saab seda teha eelnimetatud veebilehtede kaudu või küsida pakkumist oma praeguselt elektrimüüjalt ja soovi korral personaalset pakkumist ka teistelt elektrimüüjatelt. Kindlasti soovitame endale sobiva paketi valimiseks kasutada oma eelmiste aastate tarbimisgraafikuid, mis annavad väärtuslikku infot näiteks talvise elektritarbimise mahu ning öise ja päevase tarbimise osakaalu kohta, millest omakorda sõltub sobivaima paketi valik. Senise elektrimüüja juures toimub paketi vahetus kiiremini, kuid elektrimüüja vahetamise protsess võib võtta aega üle kuu. 

Rohkem infot, mida elektrilepingu sõlmimisel silmas pidada, leiab TTJA kodulehelt: https://www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/kaubandus-teenused/uldhuviteenus#elekter . Oma elektritarbimise ajaloo leiad oma võrguettevõtja ja tänase elektrimüüja iseteenindustest.

  • Kust leian infot börsihinna ja tarbimisandmete kohta?

Börsihinna jälgimiseks uuri, missuguseid võimalusi (mobiiliäpp, veebilehe iseteeninduskeskkond, börsihinna teavitus vms) pakub Sinu elektrimüüja, sh kas samast kohast saab näha nii börsihinda kui ka tarbimisandmeid.

Börsihinda saab jälgida ja lisaks kasutada soovitusi tarbimise suunamiseks odavamatele tundidele nt siit: https://elektrihind.ee/borsihind/  ja https://www.elektrikell.ee/ .  

Jooksva tunni elektrihinda näeb ka Elering AS veebilehelt aadressil www.elering.ee , kus hind on toodud käibemaksuta. Kui jälgid börsihindu otse Nord Pool Spoti äpist või veebilehelt www.nordpoolgroup.com , tuleb arvesse võtta, et sealne aeg on Eesti ajast tunni võrra erinev ja hinnad on toodud käibemaksuta.  Eleringi ja Nord Pool veebilehel toodud hinnad on megavatt-tundides ja tuleb ringi teisendada kilovatt-tundideks (1MWh = 1000 kWh).

Eleringi veebilehe e-teenindusest saab vaadata tarbimisandmeid nii tunni, päeva kui ka kuu lõikes. Tarbimisandmed võivad olla kättesaadavad ka võrguettevõtja käest, nt Elektrilevi võrgu piirkonda jäävatel tarbijatel on võimalik tutvuda tarbimisandmetega Elektrilevi veebilehe iseteeninduses. 

  • Mida võiks teada üldteenuse kohta?

Kui kasutatakse elektrit, kuid elektrimüüjaga ei ole lepingut sõlmitud, siis kasutatakse automaatselt üldteenust. Oma tarbimiskoha lepingute kohta saab informatsiooni Elering AS e-teenindusest aadressil e.elering.ee  või võrguettevõtjalt. Üldteenuse hind on kõrgeim turul pakutavast, mistõttu tasub üldteenuse tarbijal kaaluda kas fikseeritud hinnaga või börsihinnast sõltuva elektrilepingu sõlmimist. 

  • Missugust võrgupaketti valida?

Praegune elektrihinna tõus ei ole seotud võrgutasudega, kuid kuna võrgutasu suurus sõltub tarbimisest, siis tasub olla veendunud, et olemasolev võrgupakett on kõige sobivam ja soodsam. Võrgupakettide kohta uuri infot oma võrguettevõtjalt. Näiteks võrguettevõtja Elektrilevi veebilehe iseteeninduses saab võrrelda, missugune võrgupakett on varasematest tarbimisandmetest lähtuvalt soodsaim.

  • Kuidas toimib näitude edastamine kaugloetava arvestiga?

Kaugloetava arvesti puhul ei ole tarbijal kohustust võrguettevõtjale näite teatada ja näidud saadakse automaatselt. Kui aga andmete edastamise häirete korral on esitatud prognoosarve, siis näiteks suurim võrguettevõtja Elektrilevi soovitab näidud teatada prognoositud ja tegelike näitude olulisel erinemisel. Tarbija poolt näitude teatamisel tehakse ümberarvestus. 

Juhul kui andmete edastamine kaugloetavast mõõtesüsteemist on häiritud, siis võib võrguettevõtja tulenevalt võrgulepingu tüüptingimustest prognoosida näidud ja viia hiljem prognoositud kogused vastavusse tegeliku tarbimisega. Andmeedastuse häirete puhul on arvesti ise korras ja mõõdab tarbimist, kuid tarbimisandmete edastamisel on tekkinud probleemid. Häire põhjuse likvideerimisel tarbimisandmete edastus taastub.

  • Kuidas saan veenduda, et kaugloetav arvesti toimib korrektselt?

Kaugloetav arvesti on täpselt sama hea nagu tavaline arvesti, ainult et sellel on näitude kauglugemise lisafunktsioon. Nõuded mõõtevahendi täpsusele on samad. Samad on ka nõuded mõõtetulemuse esitamisele ehk näidule. Õiguslikult on alati kehtiv ja õige mõõtevahendi näidikul kuvatav näit. 
Kauglugemise lisafunktsioon ei mõjuta arvesti toimimist – mõõtmist. Seetõttu ei ole mingit põhjust umbusaldada kaugloetavat arvestit. Vähimagi kahtluse korral on näitude kauglugemise teel kogutud näitusid väga lihtne kontrollida arvestil olevalt näidikult. Juhul, kui on ikkagi kahtlus arvesti mõõtmise õigsuses, tuleks taotleda võrguettevõtjalt arvesti erakorralist taatlust.

  • Kuidas kontrollida kodust elektritarbimist?

Kui on soov kontrollida elektriarvesti näitude õigsust, siis on võimalik lasta pädeva elektriala isiku poolt lisada oma kodusesse elektrisüsteemi kontrollarvesti. Üksikute elektriseadmete tarbimist on võimalik mõõta ka läbi pistikupessa ühendatava mõõtevahendi. Ligikaudse hinnangu koduse aastase elektritarbimise kohta saab, kui liita kõigi kodus olevate elektriseadmete sh valgustite aastased voolutarbed (info seadmete voolutarbe kohta on toodud seadme kasutusjuhendis, pakendil või nimesildil, vattides W). 

Mõnede elektriseadmete tüüpilised aastased tarbimised on:

Elektriseade

Keskmine kasutusaeg aastas

Aastane tarbimine, kWh

Rahaline kulu aastas hinnaga 12 senti/ kWh

Külmik (D energiaklass)

365 päeva 24 h

200

24 €

Vanem külmik

365 päeva 24 h

600

72 €

Nõudepesumasin

(D energiaklass)

5x nädalas

200

24 €

Mikrolaineahi 1000 W

1,5 x nädalas

60

7,2 €

Kohvimasin 1000 W

5 min päevas

30

3,6 €

Veekeetja 1500 W

5 min päevas

45

5,4 €

Keraamiline pliit 2000 W

2 x päevas

260

31,2 €

Induktsioonpliit 2500 W

2 x päevas

210

25,2 €

Elektripliit 2500 W

2 x päevas

360

43,2 €

Elektriahi 3000 W

3 x 1,5 h nädalas

150

18 €

Köögikubu (A energiaklass)

1 h päevas

15

1,8 €

Köögikubu (E energiaklass)

1 h päevas

25

3 €

Pesumasin (C energiaklass)

200 x aastas

180

21,6 €

Pesumasin (F energiaklass)

200 x aastas

270

32,4 €

Kuivati ( A+++ energiaklass)

100 x aastas

200

24 €

Kuivati ( C energiaklass)

100 x aastas

500

60 €

Triikraud 2000 W

1,5 x nädalas

75

9 €

Tolmuimeja 800 W

2 h nädalas

80

9,6 €

Plasmateler 55’’ + ooterežiim

4 h päevas + 365 päeva 24 h

480 kWh + 40 kWh

57,6 + 4,8 €

LCD teler 40’’ + ooterežiim

4 h päevas + 365 päeva 24 h

150 kWh + 15 kWh

18 + 1,8 €

LED teler 55’’ + ooterežiim

4 h päevas + 365 päeva 24 h

90 kWh + 2 kWh

10,8 + 0,24 €

Mängukonsool

2 h päevas

85

10,2 €

Digiboks

365 päeva 24 h

50

6 €

Arvuti kuvariga

4 h päevas

300

36 €

Arvuti kuvariga ooterežiimis

365 päeva 24 h

70

8,4 €

Sülearvuti

4 h päevas

90

10,8 €

Sülearvuti ooterežiimis

365 päeva 24 h

20

2,4 €

Wifi ruuter

365 päeva 24 h

85

10,2 €

Mobiiltelefoni laadija

4 h päevas

7

0,84 €

Kell-raadio 10W

365 päeva 24 h

85

10,2 €

Föön

0,5 h päevas

10

1,2 €

Valgusti, hõõglamp 100 W

5 h päevas

185

22,2 €

Valgusti, halogeen 60 W

5 h päevas

110

13,2 €

Valgusti, LED 12 W

5 h päevas

20

2,4 €

Elektriboiler 100 l 2200 W

365 päeva 24 h

1700

204 €

Elektriradiaator 2000 W

2h x 150 päeva

600

72 €

10 soovitust koduse elektritarbimise paremaks juhtimiseks:

1.    Hoolda elektriseadmeid õigeaegselt.
2.    Kasuta nutikaid lahendusi, mis aitavad energiat säästa.
3.    Võimalusel kasuta elektriseadmeid ajal, kui elektrihind on soodsam.
4.    Asenda valgustites olevad hõõglambid või halogeenlambid ledlampidega. 
5.    Kustuta tuled ruumides, mida sa parasjagu ei kasuta.
6.    Vali sinule minimaalselt sobiv toatemperatuur, kui kasutad elektrikütteseadmeid.
7.    Põrandakütet kasuta vaid vajadusel.
8.    Kasuta kodumasinaid võimalikult ökonoomselt ja optimaalsetes töörežiimides. 
9.    Võimalusel vaheta välja oma vanad vähem energiatõhusad kodumasinad energiasäästlikemate vastu.
10.  Kui sa elektriseadet ei kasuta ega vaja, siis ära jäta seda ooterežiimis ühendatuna elektrivõrku.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!