Ühiskond

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kontrollis 18. veebruarist kuni 3. aprillini Eesti suuremaid ehitusmaterjalide jaemüüjaid soodusmüügikampaaniate reklaamimisel ja läbiviimisel, amet tuvastas 70 rikkumist ja 17 ebaausa kauplemisvõtte kasutamist.

Neljapäev, 30 Aprill 2020 10:20

Tarbijate huvide kaitse e-kaubanduses

Selle aasta 17. jaanuaril jõustus Euroopa Liidu (EL) tarbijakaitsealase koostöö määrus (edaspidi ka CPC määrus), mis võimaldab kiiremini avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses. Määrusega muudeti tarbijakaitseseadust ning täiendati tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) õigusi järelevalvetoimingute tegemisel.

Kolmandates riikidest Euroopa Liitu sisenev kaup läbib alati tollikontrolli. Tolliametnik vaatab kauba üle ja kui ta leiab, et toodete osas on vaja pädeva asutuse hinnangut, siis saadetakse neile tolliteatis.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes