16.10.2018 Teisipäev

Finantsinspektsioon jätkab tööd rahapesu tõkestamisel

Finantsinspektsiooni (FI) nõukogu esimehe rahandusminister Toomas Tõniste sõnul toetas asutuse nõukogu ühemõtteliselt finantsinspektsiooni seniseid tegevusi rahapesu tõkestamisega seostuvas finantsjärelevalve valdkonnas ning inspektsioon jätkab tööd antud suunal.

"Nende tegevuste tulemusel sulges inspektsioon Danske ja Verso pankade mitteresidentide teenindamisest tulenenud riskid ning suunas endise Krediidipanga omanikuvahetusele, millega muutus ka nende ärimudel,“ ütles Tõniste pressiteate vahendusel. "Hea meel on tõdeda, et inspektsioon on pidevalt oma tööprotsesse kriitiliselt hinnanud ning infokorjet, analüüsi ja järelevalveprotsesse arendanud," ütles nõukogu esimees.

Finantsinspektsiooni nõukogu sai 15. oktoobri korralisel koosolekul juhatuselt ülevaate finantsinspektsiooni tegevusest rahapesu tõkestamisega seostuvas finantsjärelevalve valdkonnas, sealhulgas põhjaliku analüüsi menetlusest Danske Banki Eesti filiaali suhtes.

2014. aastal Danske Eesti filiaalis läbi viidud kohapealsete kontrollide käigus tuvastas finantsinspektsioon, et panga riskikontroll ei vastanud ärimudelile. 2015. aasta ettekirjutusega kohustas finantsinspektsioon panka viima oma tegevus kooskõlla seadusega, mille tulemusel väljus pank täielikult riskantsest mitteresidentide segmendist, kus riskid Eesti finantssektorile olid väga suured.

Finantsinspektsiooni töö finantsasutuste riskikontrollisüsteemide järelevalves on jätkunud ja jätkub ka pärast kõne all olevat Danske juhtumit. Finantsinspektsiooni töö tulemusel on pangad muutnud oma ärimudelit, mitmete nõudeid eiranud finantsvahendajate tegevust on oluliselt piiratud või on see üldse lõpetatud.

Lisaks kuulas nõukogu ära ja arutas finantsinspektsiooni ettepanekuid õigusloome, institutsioonide ja protsesside osas, mis esitatakse edasiseks käsitlemiseks rahapesu tõkestamise alasele valitsuskomisjonile.
               
Finantsinspektsiooni üks strateegilisi prioriteete on aidata finantsjärelevalve tegevusega kaasa rahapesu tõkestamisele. Finantsinspektsioon kui finantsjärelevalveasutus on puutumuses rahapesu tõkestamisega eelkõige oma järelevalve alla kuuluvate finantsvahendajate organisatsioonide riskijuhtimise kontrollimisel, et see vastaks seadusele, äristrateegiale ja riskiisule.

Finantsinspektsioon on muu hulgas järjest arendanud finantsjärelevalve metoodikat, suurendanud oluliselt kohapealsete kontrollide arvu ning rõhutanud teema olulisust finantsvahendajate tippjuhtidele.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes