06.01.2020 Esmaspäev

Väikeettevõtjad soovivad suuremat rolli alampalgaläbirääkimistel

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsatsiooni (EVEA) president Heiki Ritsi ütles intervjuus Eesti Rahvusringhäälingule (ERR), et väikeettevõtjad soovivad suuremat rolli alampalgaläbirääkimistel. 

"Peame väga oluliseks ja rõhutasime ka kohtumistel peaministriga, et kolmepoolsetele kõnelustele, sealhulgas alampalgaläbirääkimistele tuleks kaasata ka väiksesed ja keskmised ettevõtjad," lisas Rits. 

Ta märkis, et kuigi ettevõtteid on kokku ligikaudu 130 000, siis üle 250 töötajaga suurettevõtteid on Eestis vaid 186. Seega on tema vaates väikeste ja keskmiste ettevõtete kaasamine palgaläbirääkimistel igati õigustatud.

Samuti leiab ta, et väikettevõtjatel on koht seadusandluse arutlustes."Me saaksime nii seadusandjat kui ka täitevvõimu aidata, et vältida regulatsioone, mis ettevõtlust pärsivad. Eriti niisuguseid, mis suurendaksid halduskoormust."

Rits lisas, et kõrge halduskoormus mõjutab enim just mikro- ja väikeettevõtteid. "Halduskoormuse pool võiks olla selline, et ettevõtja saaks tegeleda oma põhitegevusega ega peaks kogu aeg tõestama, et kõik on kontrolli all ja vastab seadusele." Tema sõnul on ettevõtjad ise huvitatud, et tooted ja teenused, mida nad pakuvad, oleksid turvalised ja kvaliteetsed.

Samuti tekitab tema sõnul väikeettevõtjatele kohati pahameelt, et rõhutatakse ainult digiriigi ja ekspordi arendamist. "Kui vaadata kogu pilti, siis ekspordi osakaal ettevõtetest on 20 protsenti ja see jaguneb kümnete firmade vahel. Ekspordi suurendamine on väga oluline, aga infotehnoloogia ja eksport on ettevõtluses üks osa." Ta lisas, et enamik ettevõtetest tegutseb siiski siseturul ning ka nendega tuleks arvestada. 

Ka maapiirkondade ettevõtlustingimuste edendamine on Ritsi sõnul EVEA liikmetele oluline. "Juba ammu ei piirdu maapiirkondade ettevõtlus enam põllumajanduse või loomakasvatusega, maapiirkondades tegeldakse kõikvõimalike ettevõtlusvormidega. Ettevõtjate jaoks on kõige olulisem kõikvõimaliku taristu olemasolu, netiühendusest maanteeühendusteni, aga tähtis on ka peredele tugisüsteemi ehk arstiabi, koolide ja muu sellise tagamine."

Rits lisas, et on EVEA liikmete muresid arutanud Jüri Ratasega ning varsti on kavas kohtuda ka väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karuga.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes