860x100 kriisi paasterongad
18.03.2019 Esmaspäev

Uuring: Eesti on tööhõive paindlikkuselt Balti riikidest viimane

Rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti tööhõive paindlikkuse ja töötajate kaitse aspektist Balti riikidest viimasel kohal.

"Teadusuuringu tulemusel määratud tööhõive paindlikkuse indeks näitab, et oleme oma tööjõu paindlikkuse näitajaga 59,0 sarnasel tasemel Slovakkia, Rootsi, Hispaania ja Poolaga, kuid jääme tugevalt alla Läti ja Leedu näitajatele, mis on vastavalt 68,3 ja 70,0," ütles uurimisrühma Estonian Business Schooli (EBS) esindaja ja külalisteadur Annika Kaabel.

Uuringu raames analüüsiti Euroopa Liidu ja OECD riikide tööturu efektiivsuse ja töötajate õiguste vahelist tasakaalu. Kaabeli sõnul tõestas uuring, et Eesti tööturu regulatsioonid ei ole piisavalt paindlikud, et tagada töötajatele vajalikku turvatunnet. "Range tööhõivepoliitika toob pigem kaasa suurema töötuse taseme, tarbimise ja tootlikkuse vähenemise, samal ajal kui suurem tööturu paindlikkus suurendaks riigi üldist konkurentsivõimet," märkis ta.

Kõrgeima tulemuse saavutas uuring Taanis, kus tööhõive paindlikkuse indeks on 96,9, USA näitaja on 92,4 ja Jaapanis 91,0. "Juhtivatel riikidel nagu Taani ja USA on erinevad õigussüsteemid töösuhete reguleerimiseks, kuid need on orienteeritud paindlikkusele, mis võimaldab riigi majandusel paremini ja kiiremini reageerida tööturu kõikumistele," lisas Kaabel.

Tööhõive paindlikkuse indeksi määramisel hinnatakse tööle võtmise, tööaja ja töölt vallandamise regulatsioonide paindlikkust. Muuseas võrreldakse erinevate riikide seadustes kehtestatud nõudeid tähtajalisele lepingule, katseajale, miinimumpalgale, töötundidele, puhkusele, sealjuures vanemapuhkusele, soolisele diskrimineerimisele ja koondamisega kaasnevatele kuludele.

Tööhõive paindlikkuse indeksi maksimaalne väärtus on 100,0 ning see leitakse keskmise väärtusena erinevate tööhõive etappide hinnangutest.

Lithuanian Free Market Instituti ja veel viie Kesk- ja Ida-Euroopa mõttekoja eestvedamisel läbi viidud teadusuuringu tulemusel koostati eraldi raportid tööjõu leidmise raskuste, tööaja jäikuse ning koondamise raskuste ja kulude kohta. Teadusuuringu eesmärk on edendada laiemat arutelu tööhõive paindlikkuse tähtsusest majanduskasvu ja jõukuse seisukohalt ning anda vajalikku hoogu tööturgude regulatsioonide vähendamiseks.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes