19.12.2018 Kolmapäev

Töövahendajaid hakkab kontrollima tööinspektsioon

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mille alusel hakkab töövahenduse ja renditööjõu vahendamisega tegelevate ettevõtete üle edaspidi riiklikku järelevalvet teostama tööinspektsioon.

Muudatustega tõhustatakse järelevalvet töövahendusteenust osutavatele ja renditööjõudu vahendavatele ettevõtjatele seatud teenuse osutamise nõude ja piirangute täitmise üle, teatas riigikogu pressiteenistus.

Kehtiva seaduse alusel teeb järelevalvet ettevõtja üle sotsiaalministeerium. Muudatuste kohaselt teeb edaspidi ettevõtjale seaduses seatud nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet aga tööinspektsioon.

Eelnõuga muudeti veel viit seadust: soolise võrdõiguslikkuse seadust, töölepingu seadust, töötervishoiu ja tööohutuse seadust, töötuskindlustuse seadust ja töövõimetoetuse seadust. Kuue seaduse muudatused on koondatud ühte eelnõusse, sest mitu muudatust on omavahel seotud või on sarnased. Peamiselt puudutavad muudatused töövahendusega tegelemist ja renditööjõu vahendamist.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes