04.05.2015 Esmaspäev

Tööinspektsioon kontrollib mais vähemalt 200 ehitusobjekti

Tööinspektsioon alustas tervet maikuud vältavat ehitusettevõtete sihtkontrolli, mille jooksul on kavas üle Eesti kontrollida vähemalt 200 ehitusobjekti.

Kontrolli eesmärk on ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille põhjuseks on isikukaitsevahendite, sealhulgas kukkumiskaitsevahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine.
Kontrolli eesmärk on ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille põhjuseks on isikukaitsevahendite, sealhulgas kukkumiskaitsevahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine. Foto: PM

Kontrolli eesmärk on ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille põhjuseks on isikukaitsevahendite, sealhulgas kukkumiskaitsevahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine, teatas tööinspektsiooni esindaja BNS-ile.

Kui mullu ja 2013. aastal viidi ehitusobjektide sihtkontroll läbi vaid ühel kindlal päeval, siis käesoleval aastal toimub ehitusplatside sihtkontroll terve maikuu. „Tulenevalt nii Tööinspektsiooni kasutada olevast ressursist, kui tööandjatelt saadud tagasiside põhjal otsustasime loobuda ühepäevasest ehitusobjektide sihtkontrollist. Seaduskuulekad ehitusettevõtjad viitasid meile, et mõni nende „kolleeg“ eelistas meestele selleks päevaks vaba päeva anda, kui Tööinspektsiooni sihtkontroll toimub. Seetõttu pikendame sihtkontrolli aega ja külastame ehitusplatse mais täpset aega ning kohta ette teatamata“ selgitas tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal Apo Oja.

Tööinspektsiooni poolt läbiviidava ehitusobjektide sihtkontrolli käigus kontrollitakse, kas töötajatele on väljastatud korras isikukaitsevahendeid ja kas neid kasutatakse ning kuivõrd on tagatud nende nõuetekohane hooldus, kontroll ja hoiustamine. Lisaks pööratakse tähelepanu ka sellele kuidas ehitusplatsidel üldiselt on töö korraldatud ning kuivõrd tööohutuse ja töötervishoiuga seonduvad nõuded on täidetud, näiteks millise sagedusega ja kui hoolikalt viib tööandja läbi ehitusplatsi üldkontrolle; kuidas on ladustatud või paigutatud materjalid ja seadmed; kas piiratud juurdepääsuga ohualad on märgistatud ning rakendatud abinõusid, et sinna ei pääseks kõrvalisi isikuid.

Kontrolli tulemuste kokkuvõte avalikustatakse käesoleva aasta juulikuu jooksul.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes