860x100 kriisi paasterongad
18.09.2018 Teisipäev

Tööandjad: spetsialistide sisserände piirarv tuleks kaotada

Eesti Tööandjate Keskliidu koostatud värske tööandjate manifest keskendub suuresti sellele, et Eestis ei jätku enam piisavalt tööinimesi, selleks, et antud probeemi lahendada, teevad tööandjad ettepaneku kaotada kõikide spetsialistide sisserände piirarv.

"Välistööjõu kohta on avalikkusel vähe teadmisi ja palju hirme ning riik on näidanud ennast selles valdkonnas otsustusvõimetuna. Seetõttu kasvab ebaseaduslikult töötavate ja nende välismaalaste hulk, kelle eest makstavad tööjõumaksud ei laeku Eestisse," kirjutatakse manifestis.

Tööandjate sõnul tuleks Eestist kujundada talentide tõmbekeskus ning selleks tuleb kaotada spetsialistide ehk keskmisest kõrgemat palka saavate töötajate sisserände piirarv, et soodustada nende Eestis ametlikult töötamist.

Kuigi Eestis on palju kõneainet pakkunud sooline palgalõhe, siis on tööandjate sõnul tööturg tegelikult hoopis vanuse ja rahvuse alusel segregeerunud ning see vähendab paljude inimeste võimalusi osaleda töö- ja ühiskonnaelus. Tööandjate keskliit leiab, et tööandjad peaksid ise toetama mitte-eestlaste lõimimist Eesti ellu nii palju kui võimalik, sest see vähendab ühiskonnas hirme ja soodustab paremat töösooritust.

Seejuures rõhutavad tööandjad seda, et Eesti peaks lõplikult minema üle ükskeelsele haridussüsteemile. "Pärast 27 iseseisvusaastat on aeg minna üle ühtsele Eesti koolile, mitte pidada ülal rööpseid eri keeltes koolisüsteeme," toonitavad tööandjad.

Lisaks sellele, tuleb tööandjate hinnangul jätkata tööõiguse paindlikkuse suurendamist, sest seda ootavad nii töötajad kui ka tööandjad. Nimelt tuleks tööandjate sõnul töölepingutes võimaldada määratleda töökoormus vahemikuna, et soosida paremat hõivet, eriti osakoormusega tööd ehk tähtajalise töölepingu sõlmimine tuleb muuta paindlikumaks.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes