08.03.2019 Reede

Piirkondlik töökoha loomise toetus

Piirkondliku töökoha loomise toetuse eesmärk on soodustada töökohtade loomist ja töötute tööle rakendamist suure tööpuudusega piirkondades.

Toetust makstakse tööandjale, kelle juures asub kahe järjestikuse kalendrikuu jooksul tööle vähemalt 5 töötut, kes:

  • on töötuna arvele võetud Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas ning
  • ei ole viimase 6 kuu jooksul olnud hõivatud või on kokku vähem kui 30 päeva olnud ajutiselt hõivatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punktides 3–5 ühe nimetatud tegevusega.

Toetust makstakse, kui

  • töökoht asub Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas ning
  • töökohal makstava töötasu suurus kalendrikuus on vähemalt 1,5-kordne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär, mis kehtis isiku toetusega tööle asumise ajal.

Pärast 5 töötu tööle võtmist makstakse toetust ka iga täiendavalt tööle rakendatud töötu eest, kes vastab toetuse saamise tingimustele.

Piirkondlikku töökoha loomise toetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik.

Piirkondlikku töökoha loomise toetust makstakse, kui tööandja sõlmib töötuga tähtajatu või vähemalt 6-kuulise tähtajaga töölepingu. Tööandjale hüvitatakse toetuse maksmisega osaliselt töötaja palgakulud. Palgakulud hüvitame mitte rohkem kui 12 kuu eest (tähtajalise lepingu puhul pool töölepingu kestusest aga mitte kauem kui 12 kuu eest) ja 50% töötaja ühe kuu töötasust (mitte rohkem kui kahekordne alampalk).

Toetust ei maksta isiku eest, kellega toetust taotlev tööandja on viimase 12 kuu jooksul töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 89 alusel või kelle tööle rakendamiseks makstakse palgatoetust teiste teenuste raames.

Et soodustada töötaja oskuste arendamist ning suurendada tema konkurentsivõimet tööturul, hüvitab Töötukassa tööandjale töötaja tööalase koolituse kulu kuni 2500 eurot kahe aasta jooksul töötaja tööleasumisest.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes