11.11.2015 Kolmapäev

Estonian Air pakub töötajatele koondamist kompromissi korras

Jan Palmér pakub kompromissi
Jan Palmér pakub kompromissi Foto: PM

Estonian Air pakub oma kreeditoridele ja töötajatele kompromissi, millega töötajate koondamishüvitised makstaks välja eelisjärjekorras, kuid neid arvestataks mitte lähtuvalt kollektiivleppes sätestatust, vaid seadustest tulenevas miinimummääras.

"Meie kompromissettepanek, mille me nõukogule kaaluda anname, on järgmine: lõpetada kõikide töötajatega töölepingud, olenemata töötaja ametikohast ja muudest tema lepingus sätestatud tingimustest, vastavalt Eesti õigusaktidele – töölepinguseadusele ja töötuskindlustusseadusele, mitte kollektiivlepingutele," ütles Estonian Airi juhatuse esimees Jan Palmér pressiteate vahendusel. "Teeme teistele kreeditoridele ettepaneku aktsepteerida töötajate eelistatud kohtlemist eeldusel, kui töötajad on nõus loobuma kõikidest teistest nõuetest firma vastu."

"Antud kompromisslahenduse korral oleks töötajatele makstav summa 4-5 korda suurem suhtelisest osast, juhul kui kõiki kreeditore oleks koheldud võrdselt ja mida näeb ette kehtiv seadus. Nimetatud kompromisslahenduse tingimuseks on see, et firma kõik kreeditorid nõustuvad eelpool nimetatud tingimustega," lisas ta.

Palméri sõnul on ettevõtte senini selgitanud ainult õiguslikke tingimusi, mis on seotud töötajate nõudmiste täitmisega likvideerimisprotsessi korral, mitte konkreetseid ettepanekuid. "Kui otsustame praegu lõpetada lepingud kõikide töötajatega, siis on meil kohustus tasuda hüvitisi vastavalt Eesti seadusele ja kehtivatele kollektiivlepingutele."

Estonian Air lõpetas lendude teenindamise laupäeval, peale Euroopa Komisjoni otsuse avaldamist, kus viimane leidis, et lennufirma on saanud ebaseadusliku riigiabi ja peab selle riigile tagastama summas 85 miljonit eurot.

Mis saab ettevõtte töötajatest, on senini olnud lahtine. Lennufirma on siiani lubanud vastu võtta kõik lahkumishüvitised ja allkirjastada need ilma etteteatamisaja nõudeta. Ametiühingud on soovitanud inimesed koondada ja valitsuse reservist nende koondamishüvitised välja maksta, teatas BNS.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes