gif Company 930x140 ee

 

12.08.2016 Reede

Riik hakkab toetama põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamist

Meetme eesmärk on toetada neid põllumehi, kes taime- või loomahaiguste tõttu on pidanud tootmise lõpetama
Meetme eesmärk on toetada neid põllumehi, kes taime- või loomahaiguste tõttu on pidanud tootmise lõpetama PM

Valitsus kiitis heaks maaelu arengukavast (MAK) 1 miljoni euro ulatuses toetuste maksmise ettevõtete põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste järel.

Tootmise taastamise meede on uus toetus, mis on ette nähtud erakorralisteks olukordadeks, nagu näiteks Aafrika seakatk, ütles maaeluminister Urmas Kruuse pressiteate vahendusel. "Meetme eesmärk on aidata põllumajandusettevõtjatel, kes on ohtlike taime- või loomahaiguste tõttu pidanud tootmise lõpetama, alustada uuesti tootmisega samas või mõnes teises põllumajandustootmise valdkonnas."

Meetme eelarve on 1 miljon eurot ja selle raames toetatakse tootmispotentsiaali taastamiseks vajalike elusloomade või mitmeaastaste taimede ostmist, aga ka taimekahjustuse haigustekitajate tõrjumist pinnasest.

Ühtlasi tõstetakse muudatustega mitmete toetuste ühikumäärasid, sealhulgas suurendatakse meetme "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" raames põllumajandustootjatest mikroettevõtjate puhul maksimaalset toetuse määra 40%-lt 50%-le abikõlblikest kuludest.

"Seni on väikeste põllumajandustootjate aktiivsus selle toetuse taotlemisel olnud madal. Samas on keeruline olukord põllumajanduses toonud selgelt esile põllumajandustootjate vajaduse oma tegevuse mitmekesistamiseks mittepõllumajanduslikesse tegevusaladesse, et maandada ühele tegevusalale keskendumisest tulenevaid riske, mis võivad olla näiteks seotud ilmastiku või tegevuse sesoonsusega," lisas Kruuse.

Valitsus lisas põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise meetmesse veel abikõlbliku tegevusena niisutussüsteemide rajamise ning suurendas keskkonnasõbraliku majandamise toetuse juures täiendava veekaitse lisategevuse toetuse ühikumäära 2 eurolt hektari kohta aastas 5 euroni.

Samuti suurendab valitsus loomade heaolu meetme raames veiste kohta makstava toetuse ühikumäära 40 eurolt 44 eurole aastas ning emiste kohta makstava toetuse ühikumäära 24 eurolt 42 eurole aastas.

Valitsuse heakskiidu järel saadetakse muudatusettepanekud heakskiitmiseks Euroopa Komisjoni. Muudatuste rakendamine on maaeluministeeriumis ettevalmistamisel.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes