gif Company 930x140 ee

 

17.01.2014 Reede

Riigilõivud on jätkuvalt põhiseadusega vastuolus

Õiguskantsler Indrek Teder: riigilõivud on jätkuvalt põhiseadusega vastuolus
Õiguskantsler Indrek Teder: riigilõivud on jätkuvalt põhiseadusega vastuolus PM

Õiguskantsler Indrek Teder pöördus Riigikogu poole juhtimaks tähelepanu kehtetute kõrgete riigilõivude jätkuvale mõjule kohtumenetluses.

Analüüsides 2009 jaanuarist kuni 2012 juuni lõpuni kehtinud riigilõivude suurust ning nende arvutamist reguleerivaid sätteid, jõudis õiguskantsler seisukohale, et need on vastuolus põhiseadusega.

Seetõttu tegi õiguskantsler Riigikogule ettepaneku viia põhiseadusega kooskõlla rida seadusi ning võtta kohtusse pöördujate õiguspärase kohtlemise tagamiseks vastu uus regulatsioon, teatas õiguskantsler.

Riigikohus on tunnistanud paljud senikehtinud riigilõivu suurust ettenäinud normid põhiseadusvastaseks ja kehtetuks. Seni, kui selles ajavahemikus alustatud kohtuasjad ei ole jõustunud kohtulahendiga lõppenud, on tõenäoline ka suure osa ülejäänud sarnaste normide kehtetuks tunnistamine.

Õiguskantsleri hinnangul vajab reguleerimist olukord, kus kohus on tunnistanud riigilõivu suurust ettenägeva normi põhiseadusega vastuolus olevaks ja peab ise määrama uue riigilõivu suuruse.

Kohtupraktikat uurides selgus, kui erinevalt hindavad kohtud seda, milline on konkreetsel juhul õige riigilõivu suurus. Näiteks määrasid kohtud täpselt sama suurusega riigilõivu põhiseadusevastaseks tunnistamisel uueks lõivuks ühel juhul 1000, teisel aga 2636,36 eurot. Õiguskantsleri hinnangul ei ole kohtusse pöördumise kulu sellisel juhul etteaimatav ehk õigusselge.

Kehtetute kõrgete riigilõivude küsimuse lahendamiseks esitas õiguskantsler Riigikogule ettekande ja ettepaneku.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes