Riigikohtu halduskolleegium lahendas 15. jaanuaril määruses nr 3-23-1543/24 kaebuse tagastamise küsimust riigilõivu tasutama jätmise tõttu.

Riigikogu menetlusse on jõudnud eelnõu, mis tõstab keskkonnakaitselubadega, merendusvaldkonnaga ja maismaatranspordiga seotud riigilõivumäärasid.

Neljapäev, 21 September 2023 08:56

Riik plaanib tõsta riigilõive

Valitsus arutab tänasel istungil eelnõu, millega tõstetakse järgmisel aastal riigilõivusid mitmes valdkonnas.

Rahandusministeerium on koostanud eelnõu, millega tõstetakse keskkonnakaitselubade, merendusvaldkonnaga ja maismaatranspordiga seotud riigilõivumäärasid, samuti raudteeseaduse, ehitusseadustiku, kutsekvalifikatsiooni tunnustamise ja elektroonilise side seaduse alusel tehtavate toimingute eest võetavaid riigilõivumäärasid.

Kolmapäev, 02 Märts 2022 08:35

Uus aasta tõi kõrgema riigilõivu

Käesoleva aasta esimesel päeval jõustusid muudatused riigilõivuseaduses, tsiviilkohtumenetluse seadustikus, halduskohtumenetluse seadustikus ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduses. Nimetatud õigusakte muudeti 22. novembril 2021 Riigikogus vastu võetud riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega, mille eelnõu töötati välja justiitsministeeriumis.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.