16.01.2019 Kolmapäev

Maksukorralduse seaduse lepingulist vastutust käsitlevad sätted muutuvad

Maksuspetsialist, vandeadvokaat Jaak Siim selgitab äsja jõustunud maksukorralduse seaduse muudatuste sisu ja olemust.

Jaak Siim, vandeadvokaat, partner
Jaak Siim, vandeadvokaat, partner Foto: LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt lepingulist vastutust käsitlevate sätete muudatuste eesmärk on maksuseadustest tulenevate kohustuste ühtne täitmine, aga ka maksukohustuslase rahaliste kohustuste täitmise eest lepinguga vastutuse võtnud kolmanda isiku õiguste parem tagamine võrreldes kehtiva regulatsiooniga.

Seetõttu muudetakse maksukorralduse seaduse (edaspidi -- MKS) ka lepingulise vastutuse alusel maksuvõla tasumist puudutavaid sätteid.

Käendus, garantii või pant

Lepinguline vastutus tähendab seda, et lepingu sõlmimise korral tagab kolmas isik üldjuhul maksukohustuslase maksuvõla kas käenduse, garantii või pandi seadmisega. MKS §-i 42 lisatava lg 4 kohaselt ei lõpe maksukohustuslase rahalise kohustuse täitmise eest lepinguga vastutuse...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes