Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

16.01.2019 Kolmapäev

Maksukorralduse seaduse lepingulist vastutust käsitlevad sätted muutuvad

Jaak Siim, vandeadvokaat, partner
Jaak Siim, vandeadvokaat, partner LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Maksuspetsialist, vandeadvokaat Jaak Siim selgitab äsja jõustunud maksukorralduse seaduse muudatuste sisu ja olemust.

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt lepingulist vastutust käsitlevate sätete muudatuste eesmärk on maksuseadustest tulenevate kohustuste ühtne täitmine, aga ka maksukohustuslase rahaliste kohustuste täitmise eest lepinguga vastutuse võtnud kolmanda isiku õiguste parem tagamine võrreldes kehtiva regulatsiooniga.

Seetõttu muudetakse maksukorralduse seaduse (edaspidi -- MKS) ka lepingulise vastutuse alusel maksuvõla tasumist puudutavaid sätteid.

Käendus, garantii või pant

Lepinguline vastutus tähendab seda, et lepingu sõlmimise korral tagab kolmas isik üldjuhul maksukohustuslase maksuvõla kas käenduse, garantii või pandi seadmisega. MKS §-i 42 lisatava lg 4 kohaselt ei lõpe maksukohustuslase rahalise k

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes