22.08.2017 Teisipäev

Madise: haige- ja töötukassa reservi kasutamine on seadusega vastuolus

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on haigekassa ja töötukassa reservide kasutamine riigi jooksvate kulutuste katmiseks haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seadusega vastuolus ja see vastuolu tuleks likvideerida.

Eesti haigekassa seadus ja töötuskindlustuse seadus lubavad Eesti haigekassa ja Eesti töötukassa vara hoida riigi kontsernikonto koosseisu kuuluval arvelduskontol. Samade seaduste seletuskirjas sõnastatakse, et töötukassa ja haigekassa on avalik-õiguslikud isikud, mille põhiülesanded ja finantseerimine on täpselt seadustega reguleeritud.

Nende raha saab kasutada eranditult vaid nende ülesannete täitmiseks. Lähtudes haigekassa ja töötukassa loomisel sõnastatud eesmärkidest, pidas riigikogu oluliseks muu hulgas ka eelarvete ranget eraldatust ja kindlustusmaksete sihtotstarbelist kasutamist, ütles õiguskantsler Ülle Madise kirjas riigikontrollile.

Samas võib riigieelarve seaduse ning selle seletuskirja kohaselt rahandusministeeriumile hoiule antud juriidiliste isikute raha kasutada tingimusel, et ministeerium võimaldab igal ajal neile kuuluvate vahendite arvel teha väljamaksed haigekassale ning töötukassale pandud ülesannete täitmiseks.

Seetõttu ei arvesta riigieelarve seaduse sõnastus haigekassa ja töötukassa eesmärkide ning neile avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele pandud mitmete piirangutega nende vara kasutamisel ega ole kooskõlas haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seadusega, mis räägivad üksnes raha hoidmisest. Seega on kehtivad õigusnormid vastuolus ning need tuleb viia üksteisega kooskõlla, märkis Madise.

"Eesti haigekassa ja Eesti töötukassa jaoks vastavalt sotsiaalmaksust ja töötuskindlustuse maksest kogutud ning hetkel kasutuseta seisva raha kasutamine riigi jooksvate kulude katteks võib olla põhimõtteliselt võimalik ja mõistlik. Sel juhul ei ole vaja riigil võtta laenu ega tasuda laenult intresse. Kui riigikogu soovib lubada sellist rahakasutust, tuleb see seadustega selgelt ette näha. Praegu on seadused omavahel vastuolus," lisas Madise.

2012. aasta alguses läksid haigekassa ja töötukassa kontod ja nendel olevad vahendid riigi kontsernikonto koosseisu, mille eesmärk oli suurendada valitsussektori rahavoo juhtimiseks vajalikku likviidsust ja tõhustada rahavoo juhtimist.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes