15.03.2011 Teisipäev

Konkurentsiamet tegi ettekirjutuse AS-ile Eesti Post

Postiseaduse § 24 lg 1 lubab kasutada postiteenuse osutamise eesmärgil teise postiteenuse osutaja postivõrku, kus selleks on vastav kirjalik leping. AS-le Eesti Post kuulub ainuke üle-eestiline postivõrk, millele on alates 2009.a kevadest soovinud postiteenuste osutamise eesmärgil saada juurdepääsu AS Express Post. Pooltevaheliste läbirääkimiste tulemusena esitas AS Eesti Post AS-le Express Post kaks hinnapakkumist postivõrgule juurdepääsu tasudega: ühe liht- ja tähtkirjade edastamiseks ning teise üksnes lihtkirjade edastamiseks.

Konkurentsiamet analüüsis AS Eesti Post poolt AS-le Express Post pakutud postivõrgule juurdepääsu tasusid ning leidis, et AS Eesti Post ei ole viidatud tasude kujundamisel järginud postiseaduse § 24 lõikes 2 sätestatud nõuet, mille kohaselt peab juurdepääs teise postiteenuse osutaja postivõrgule olema kättesaadav võrdsetel tingimustel ja sama kvaliteediga, millega teine postiteenuse osutaja seda võimaldab oma ema- ja tütarettevõtjale, klientidele või äripartneritele. Konkurentsiamet tuvastas, et AS Eesti Post on pakkunud AS-le Express Post juurdepääsu oma postivõrgule oluliselt ebasoodsamatel hinnatingimustel võrrelduna nendega, mille alusel AS Eesti Post edastab oma postivõrgus siseriiklikult liht- või tähtsaadetisena oma äriklientide, äripartneri ja tütarettevõtja võrreldavaid kirju. Arvestades, et AS Eesti Post ei pea AS-lt Express Post vastuvõetavate kirjade saajatele kättetoimetamiseks tegema sisuliselt täiendavaid toiminguid võrreldes nendega, mida AS Eesti Post teeb ärikirja klientide standardkirjade edastamiseks ärikirja teenuse raames, ei saa AS-lt Express Post küsitavad postivõrgule juurdepääsu hinnad olla Konkurentsiameti hinnangul ühelgi juhul kõrgemad ärikirja teenuse raames standardkirjade edastamise hindadest, millest on maha arvestatud riigile tasutav universaalse postiteenuse makse. Konkurentsiamet märkis, et juhul, kui AS Express Post annab AS Eesti Post postivõrku üle juba eelsorteeritud kirjad, siis peaks AS Express Post poolt üleantavate kirjade käitlemine olema AS-i Eesti Post jaoks pigem vastava tööprotsessi (sorteerimine) võrra odavam ärikliendi standardkirjade käitlemisest. 

Eeltoodut arvestades tegi Konkurentsiamet 04.03.2011.a ettekirjutuse, millega kohustab AS-i Eesti Post võimaldama AS-le Express Post postiteenuse osutamise eesmärgil juurdepääsu oma postivõrgule maksimaalselt samade hindadega, millega AS Eesti Post edastab ärikirja teenuse raames siseriiklikult liht- ja tähtsaadetisena äriklientide standardkirju, millest on maha arvestatud universaalse postiteenuse makse (viidatud makset peab AS-i Eesti Post postivõrgule juurdepääsu saamisel tasuma AS Express Post iga tema poolt AS Eesti Post postivõrku üleantud kirja pealt). Ettekirjutus näeb ühtlasi ette, et AS Express Post poolt kirjade eelsorteerimise korral peab AS-le Express Post pakutav hind olema eelsorteerimisest tingituna kulude kokkuhoiu võrra madalam võrdsetel tingimustel teiste eelsorteerimist teostavate ettevõtjatega.

Konkurentsiamet


Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!